Home > woord/beeld > Interview > We hadden een babbel met Gérard Godon

> zoek...
> meer zoeken...
 

We hadden een babbel met Gérard Godon
over PARASOL en de nieuwe CD 'BRUME' (Interview)

Texte original en Français en dessous.

Op het « Plazeyfestival » van zaterdag 7 juli jongstleden stonden de groepen BALLA VOGALA en PARASOL geprogrammeerd in het Elisabeth-park te Koekelberg. We ontmoetten er
Gérard Godon en hadden er een babbel over zijn jonste CD « BRUME » die hij samen met Corinne Renaud, Catherine Grimault en Eric Thézé opnam.

Op deze laatste CD vinden we geen groepsnaam terug maar wel de namen van de vier muzikanten. Nodigde Parasol Corinne Renaud uit, of kunnen we hier spreken van het begin van een nieuwe groep?

Op de plaat komt mijn muzikale familie samen. Twee groepen smelten er samen: Parasol enerzijds en het duo Corinne Renaud / Gérard Godon anderzijds. Parasol is intussen een trio geworden omdat de violiste Catherine Grimault ons vervoegde. Ze heeft haar roots in de klassieke wereld. Eric komt uit de Jazz. Hierdoor krijgen we vele verschillende muzikale kleuren binnen de groep. Ik vorm ook een duo met Corinne Renaud. Zij componeert nagenoeg alles zelf, en ik begeleid haar.
Sinds een jaar hadden we verschillende boeiende thema’s uitgewerkt, en in de plaats van zowel een CD met Parasol als met het duo Gérard Godon / Corinne Renaud te maken, hebben we beslist de vier muzikanten te groeperen op éénzelfde CD. Ik wil echter benadrukken dat in de toekomst de twee groepen nog steeds naast elkaar zullen bestaan.

Is een groep die veel gezongen nummers brengt, en waar dus aandachtig naar de teksten moet geluisterd worden niet eerder geschikt voor concerten dan voor bals?

Dergelijke nummers werken naar mijn mening even goed op een concert als om op te dansen. Met het duo Gérard Godon / Corinne Renaud hebben we al een eerste gezongen cd uitgebracht: ‘PARFUM D’INVITATION’. En, inderdaad, met deze liederen hebben we ook luisterconcerten en zelfs carbaret gebracht. Het gaat om Frans chanson… Maar vergeet niet dat zowel Corinne als ik uit de dans-scene komen. De verhouding muziek/dans is voor ons erg belangrijk. We houden er ook van. Het is perfect mogelijk beiden te combineren.

Je bespeelt de chromatische accordéon in een milieu waar het merendeel zweert bij diatonische accordeon. Kom je zelf uit een folk-milieu?

Neen, helemaal niet. Ik ben slechts 7 à 8 jaar terug terechtgekomen in het folkmilieu. Daarvoor kende ik noch muziek noch dans. Ik ben autodidact.

Ben je gestart met dans?

Eerder met dans, ja. En daarna ben ik beginnen musiceren. Ik had thuis nog een accordeon liggen: een chromatisch exemplaar dat mijn ouders me in mijn kindertijd cadeau hadden gedaan. In die dagen was de accordeon echter niet erg populair…
Maar ik ben tot het besef gekomen dat muziek en dans een mooi huwelijk kunnen vormen. Toen de danskriebels door mijn lijf jaagden, wetende dat ik een instrument liggen had, ben ik beginnen spelen en componeren… Ik hou ervan ‘mijn dingen’ te doen: mijn dansen, mijn muziekjes. Dat heeft alles met elkaar gelinkt.
Ik heb geen lessen gevolgd. Dat hindert me technisch wellicht wat, maar dat geeft me ook een openheid van geest, een eigen identiteit. Ik durf zelf te beweren dat ik in mijn onderbewustzijn beïnvloed ben door het spel van een aantal diatonische accordeonisten, en dan vooral door hun manier van te spelen met de balg.

Je gebruikt dus de techniek van het ‘trekken en duwen’ op je chromatiek ?

Inderdaad. Om wat ademruimte te hebben, om een swing en groove te creëren. Zo kan ik bepaalde effecten bekomen die echt aanzetten tot dansen, effecten die veel bijdragen aan de levendigheid van de muziek. Ik speel dus helemaal niet ‘volgens de regels’ op mijn chromatische accordeon.

Je zegt me dat je je eigen muziek wilt spelen, dat je een eigen sound wilt hebben. Is het in die optiek dat je ook eigen dansen creëert? Op de plaat vinden we bijvoorbeeld de assymetrische scottish ‘brume’ terug. Hoe ben je tot zo’n scottish gekomen?

Dat is iets dat via het dansen tot me gekomen is. Op een dag stond ik te dansen in mijn woonkamer. Ik begon op een bepaalde manier te bewegen, en dat bracht me uiteindelijk tot de struktuur van deze scottish. Ik nam mijn accordeon ter hand en componeerde ‘brume’. En de melodie slaat aan! Men vraagt ons vaak om dit nummer tot tweemaal toe te spelen. Het is trouwens daarom dat we het album ook ‘BRUME’ genoemd hebben. Het thema zelf is tamelijk simpel. Het succes ervan is vermoedelijk te verklaren door de originaliteit. Ikzelf hou ervan om ‘anders’ te kunnen dansen. Maar ik vind het wel belangrijk dat er een link blijft bestaan tussen muziek en dans.

Deze link muziek/dans is duidelijk op deze scottish. We mogen gerust stellen dat je ‘hoort wat je moet doen’, en dit zonder uitleg…

Precies. Ik denk ook dat onze muziek duidelijk is om op te dansen, en dat we net daardoor op zoveel bijval kunnen rekenen van het danspubliek. Ikzelf – en ik spreek nu als danser – heb ook muziek nodig die me kan dragen, die me impulsen geeft. Dat probeer ik te bereiken met mijn muziekjes.

Dat je tegelijk danser en muzikant bent stimuleert je ongetwijfeld ook om dansstages voor te stellen, die je dan zelf geeft parallel aan bals.

Ja. Ten eerste omdat ik het interessantste aan bals en stages de uitwisselingen vind. Die levendigheid, de vele ontmoetingen… Publiek en dansers, dat is mijn wereld. Ik voel me goed tussen dansers. En ik hou ervan de dansmicrobe door te geven. Er is ook altijd een hechte samenhang tussen de stages die we voorstellen, en het soort muziek die we spelen.

Het is niet de eerste maal dat je naar België komt. Voel je een verschil aan tussen het Franse en het Belgische publiek?

We worden altijd zeer goed onthaald zowel in Frankrijk als Duitsland, Italië…

Voor zij die deze groep gemist hebben op het « Plazeyfestival », Parasol, maar ook het duo Godon/Renaud, het duo Thézé/Vandenabeele, PLACE DES MIRACLES (kortom: Gérard en Eric in al hun mogelijke vermommingen) zullen eind augustus te bewonderen zijn op het Boombalfestival. En als je het liever wat verder zoekt, dan is er natuurlijk het ‘Bal d’Europe’ in Gennetines.C’est dans le cadre du « Plazeyfestival », qui programmait ce samedi 7 juillet, les groupes BALLA VOGALA et PARASOL, dans le parc Elisabeth à Koekelberg, que j’ai rencontré Gérard Godon pour discuter de son dernier CD paru, « Brume » sur lequel on le retrouve accompagné de Corinne Renaud, Catherine Grimault et Eric Thézé.

Sur ce dernier CD, on ne retrouve pas de nom de groupe, mais vos quatre noms. Est ce que c’est Parasol qui invite Corinne Renaud, ou c’est le début d’un nouveau groupe?

C’est un peu ma famille musicale. Ce CD, c’est la fusion de deux groupes: Parasol et le duo Corinne Renaud / Gérard Godon.
Parasol est désormais un trio, puisque Catherine Grimault nous a rejoint au violon. Elle vient du classique, Eric vient du Jazz, ce qui amène beaucoup de couleurs différentes dans le trio Parasol. Et d’un autre côté, je forme un duo avec Corinne Renaud, qui est plutôt basé sur ses propres compositions, et dans lequel je suis plus souvent en accompagnement.
Depuis un an, plusieurs thèmes de chansons nous plaisaient, et au lieu de faire, ou un CD Parasol, ou un CD avec le duo Gérard Godon/ Corinne Renaud, on a décidé de réunir les 4 musiciens pour un même CD. Mais, pour l’avenir, on tient également à garder l’identité des 2 groupes.

Est ce qu’ une telle formation qui propose beaucoup de morceaux chantés, n’est pas plus adaptée aux concerts qu’aux bals, pour permettre une meilleure écoute des paroles?

Ce type de morceaux marchent tout aussi bien à l’écoute, en concert, que pour la danse. On avait déjà fait un premier CD avec le duo Gérard Godon / Corinne Renaud, qui s’appelait « Parfum d’invitation ». En effet, avec ces morceaux, il nous est arrivé de faire des concerts et des cabarets. C’est de la chanson française, ça en a les couleurs… Mais, malgré tout, Corinne et moi venons tous deux de la danse et le rapport musique/danse est très important et nous convient très bien. Mais, on peut faire les deux, et on l’a déjà fait.

Tu joues de l’accordéon chromatique dans un milieu où beaucoup d’accordéonistes jouent du diatonique. Est-ce que tu viens du milieu folk?

Non, pas du tout. Il n’y a pas très longtemps que je suis dans ce milieu, 7 ou 8 ans. Avant cela, la musique et la danse, je ne connaissais pas. Je suis autodidacte.

Tu as commencé par la danse d’abord?

Plutôt par la danse d’abord, oui. Et après, j’ai commencé à jouer. J’avais un accordéon qui traînait chez moi, c’était un chromatique que mes parents m’avaient acheté quand j’étais gamin. Mais à l’époque, l’accordéon, ça n’était pas très populaire…
Mais, je me suis rendu compte que la musique et la danse se rejoignaient bien, et comme les sensations de danse passent par le corps, que j’avais justement un instrument, j’ai commencé à jouer, à composer… Je suis beaucoup dans la démarche de me faire « mes choses », mes danses, mes musiques. Et c’est ce qui a été le lien.
Je n’ai pas suivi de cours, ça limite peut être un peu techniquement, mais ça permet également d’avoir une ouverture, une propre identité. Même si, inconsciemment, j’ai sûrement été influencé par le jeu de certains en diatonique, dans la façon de jouer avec le soufflet.

Tu utilises donc le tiré_poussé avec ton chromatique?

Oui, j’en fais. Pour mettre de la respiration, du swing, du groove. Pour mettre des effets qui sont très dansants, qui amènent beaucoup de vie au morceau.
Je ne joue pas du tout du chromatique comme on apprend à jouer du chromatique.

Tu me dis que tu veux avoir ta propre musique, ton propre son. Tu crées aussi tes propres danses? Sur le CD, on retrouve une scottish asymétrique « Brume ». Comment t’est-elle venue cette scottish?

C’est quelque chose qui m’est passé d’abord par la danse, par le corps. Un jour, je dansais dans mon salon. Je commençais à bouger d’un certaine façon en pensant à cette scottish. J’ai pris mon accordéon, et j’ai composé un thème.
C’est un thème qui plait beaucoup, on nous demande parfois de le jouer deux fois au cours d’un même bal. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a appelé notre album « Brume », du nom de cette scottish. Le thème est assez simple, mais elle a beaucoup de succès, sûrement aussi pour son originalité. J’aime quand on peut danser autrement. Mais il faut que le rapport musique/danse existe.

Ce rapport musique/danse est bien clair sur cette scottish. On peut dire qu’on « entend ce qu’il faut faire », sans explication…

Oui, je pense que notre musique est assez clair pour la danse, et c’est pour cela que l’on touche le public des danseurs. D’ailleurs, en tant que danseur, j’ai besoin d’être porté par la musique et de sentir les impulsions, et c’est que j’essaie de faire ressortir dans mes musiques.

Le fait d’être à la fois danseur et musicien te pousse également à proposer des ateliers, des stages de danse en parallèle des bals.

Oui, d’abord parce que, humainement, ce qui est intéressant dans les bals, les stages, ce sont les échanges, le coté vivant, la rencontre des gens. Le public et les danseurs, c’est mon monde. Je me sens bien avec les danseurs. Et j’aime transmettre la danse.
Et il y a une cohérence entre la forme des stages que l’on propose et le type de musiques que l’on joue. Et inversement.

Ce n’est pas la première fois que vous veniez en Belgique. Est-ce que vous voyez une différence entre le public français et le public belge?

On est toujours très bien accueilli ici comme en France, en Allemagne, en Italie…

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de les écouter ce samedi dans le cadre du « Plazeyfestival », Parasol, mais aussi le duo Godon/Renaud, le duo Thézé/Vandenabeele, Place des Miracles (bref, Gérard et Eric sous toutes leurs formes) seront de retour en Belgique fin août pour le Boombalfestival.

Interview: Emilie Chevalier
Vertaling: Jåk


(Jĺk)
13/07/2007 07:26

Bookmark and Share
© folkroddels.be
reacties
hem vorige week iedere dag gezien.

luis, 23/07/2007 22:59 (22060) - top
voeg commentaar toe... (disclaimer)

Folkroddels Radio
bijschrift
 • I
 • streek: Frankrijk
 • I
 • datum:
 • I
 • genre(s):
  • Bal
 • I
 • website:
 • I
 • email:
 • I
 • aantal malen gelezen: 3393
 • I
 • artnr: 34256
  redactie
 • I
 • wijzig artikel
 • I
 • upload foto
  verwante artikels
 • I
 • Parasol (Groep Buitenland)
 • I
 • Godon/Thézé/Renaud/Grimault - Brume (CD)
  mail
  Mail dit artikel naar een vriend...
  Recentste Interview 
  achterklap
  Mooie videoclip van deze plaat op https://www.youtube.com/watch?v=K1REDX8kMyk ...

  Hallo, Op zondag 25 februari 2018, vanaf 14u, hommage-optreden aan John Lundström in Den Beulebak te...

  Welkom op Sonamos Latinoamerica dan: http://www.folkroddels.be/artikels/53204.html
  ...


  snelnieuws
 • I
 • CD Launch Muller & Munnely
 • I
 • KOSMOKRATORS REBETIKO F-EN-NL-EL
 • I
 • SONICO TANGO- AVANT PREMIERE SONICO'S SECONDS CD!
 • I
 • MARTIN BALOGH & THE GYPSY WOLVES- SWING MANOUCHE
 • I
 • Herfstauditie d'Academie Podium folk- & wereld
 • I
 • Bob, Frank en Zussen in de Hopsack
 • I
 • INDIA SITAR & TABLA D. PRASAD CHAKRABORTY-SANDIP B
 • I
 • Keltische muziek in Katse Kerk (NL)
 • I
 • CLAIRE NIC RUAIRI LANCEMENT CD 'AN CLÁR BOG DÉIL'
 • I
 • MELİHAT GÜLSES “BOL-ÂHENK” | TURKS KLASSIEK
 • I
 • YENİ TÜRKÜ + MEHMET ERDEM
 • I
 • BİR NEV’İ ALATURKA // FASIL AVOND (UITVE
 • I
 • BABA ZULA + STÉPHANE GALLAND & (THE MYSTERY OF) K
 • I
 • SERTAB | İstanbul Ekspres 2019
 • I
 • Istanbul Ekspres 2019 - 5 dagen turkse muziek
 • I
 • TAKSİM TRIO (UITVERKOCHT!) | GIPSY JAZZ
 • I
 • BASSEKOU KOUYATE & NGONI BA
 • I
 • HALVA
 • I
 • MIND THE GAP
 • I
 • LEMBE LOKK
 • I
 • LAMORAL FT. KOEN DE CAUTER
 • I
 • ALLEZ, CHANTEZ!
 • I
 • MY GIFT TO YOU
 • I
 • THEUNS, DORZEE & MASSOT
 • I
 • BLACK DÜNYA
 • I
 • Volksdansgroep De Vlier - Nederokkerzeel
 • I
 • Old Salt in de Living (Izegem)
 • I
 • Dona Onete (Brazilië)
 • I
 • Queimada: La Cuivraille, La Veillée, A Contrabanda
 • I
 • HALVA- THE SWEETEST KLEZMER ORCHESTRA
 • I
 • DIA DE LOS MUERTOS
 • I
 • TONY AVILA Y SU GRUPO
 • I
 • DABKÉ NIGHT
 • I
 • LES VIOLONS DE BRUXELLES FT. TCHA LIMBERGER
 • I
 • WHO DAT?!
  © Folkroddels.be 2005 - Contact - Redactie - Disclamer - Webdesign - Sitemap

  des: Arban