Home > interactief > Opinie > Wat is Folk?

> zoek...
> meer zoeken...
 

Wat is Folk?
Het werd dringend tijd dat we deze essentiele vraag eens durfden te stellen. (Opinie)

In de vorige nieuwsbrief kondigden we al aan dat we een belangrijke vraag zouden stellen in onze opinierubriek. Op de homepage van Folkroddels staat al sinds jaar en dag de volgende definitie:

Wat is folk? Oubollige folklore? Neen hoor! Het is wel muziek die ergens geworteld is in traditie. Qua instrumentarium. Qua composities. Qua stijl. Maar vaak in een eigentijdse en soms zelfs progressieve en alternatieve bewerking. Eigenlijk is 'folk' de 'wereldmuziek van bij ons'.

Welnu, deze definitie is natuurlijk verre van perfect. Er bestaan 'officiele definities' van folk, en vooraleer iets als 'folk' kan bestempeld worden is het volgens vele van die definities noodzakelijk dat er een onafgebroken mondelinge overlevering is van de traditionele muziek naar het heden. Als we deze definitie strikt interpreteren moeten we eigenlijk stellen dat 'onze folk' theoretisch geen folk is...

Velen van jullie zullen nu vermoedelijk denken van 'Wat maakt het uit, we amuseren ons toch gewoon, en of die muziek nu echte folk of geen echte folk is, we vinden het gewoon mooi en dat is alles wat telt'. Jullie hebben natuurlijk overschot van gelijk. Maar dat neemt niet weg dat we geÔnteresseerd zijn in jullie definitie van folk:

 • Waarom voelt iets als folk aan?
 • Vanaf wanneer is het geen folk meer?
 • Wat is belangrijker: instrumenten of melodieŽn?
 • ...

De musicologen onder jullie mogen gerust citaten uit de bovenvernoemde officiele definites aanhalen, maar met deze vraagstelling zijn we eigenlijk vooral geÔnteresseerd in de vraag waarom mensen die niet noodzakelijk grote muziekkenners zijn iets bestempelen als 'folk'.(JŚk)
05/09/2005 13:02

Bookmark and Share
© folkroddels.be
reacties
mijn motto is: ni neuten en voortdoen. we zijn goe bezig in vlaanderen en we moeten ons niet teveel om definities bekommeren. Veel dingen van bij ons laten zich niet in vakjes duwen, dus waarom zouden we dat persť willen gaan doen. ofwel moet de definitie van folk dan maar verruimd worden, ofwel moet de creativiteit inboeten om toch maar binnen de vakjes te kleuren...

Met alle respect, maar ik vind dit een verkeerde discussie.AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 15:35 (9616) - top
Ik vind de discussie wel terecht want in veel media (de Morgen, Humo, Knack, Standaard, ...) wordt met folk eerder de Amerikaanse, op roots gebaseerde muziek bedoeld, genre Bob Dylan, Devendra Banhart, ... De folk die op dit forum aan bod komt is veeleer Keltisch geÔnspireerd en komt voornamelijk uit landen en/of streken als Ierland, Engeland, GaliciŽ, AsturiŽ, Bretagne, ... maar ook Vlaanderen, ScandinaviŽ, ... Op deze folk wordt door vele recensenten nogal vaak neergekeken (geitenwollen sokken, dansmariekes, ...), getuige de recensies van bijvoorbeeld Dranouter, waar alleen de bekende (rock- en pop)namen een vermelding krijgen en de echt goede folk niet of nauwelijks aan bod komt. Uiteraard maakt het op zich niet uit wat nu precies 'folk' is en hoeft niet alles in hokjes te worden verdeeld maar misschien is het wel eens nodig de muziekmedia wakker te schudden en te tonen dat Belgische folk veel meer is dan het Kliekske en LaÔs (beide heel goed hoor, maar verder dan dit komen veel recencenten vaak niet).

Stijn


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 16:52 (9619) - top
Zou folk alles kunnen zijn wat niet in een van de vele andere genres kan ondergebracht worden?

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 17:28 (9620) - top
Voor mij is folk, muziek die geworteld is in traditie beÔnvloed door andere genres (rock,pop,reggae,latino,metal,punk,mestizo,...).
Ik spreek van folk wanneer er in he tinstrumentarium nog iets traditioneel gebonden is terug te vinden en de teksten en/of melodiŽn een basis hebben in deze traditie.
Voor mij is dus Novastar bijvoorbeeld geen folk, maar Alan Stivell uiteraard wel. Al zijn beide groepen qua instrumentarium bijna hetzelfde enkel komt er bij stivell nog de electro harp en doelelzakken en fluiten bij, maar voor de rest keyboards,drums,gitaren, die vind je ook bij novastar terug. Dit is hetgeen dat ik bedoel, er moet nog een grens te trekken zijn, anders gaan we alles folk gaan noemen dat geen folk meer is . Er moet nog zeker een verijwzing naar traditie terug te vinden, dat kan gerust op zeer moderne manier (zie Urban Trad,Hevia,Hedningarna,Garmarna,..)zolang je nog een link naaar "volksmuziek" kunt leggen. Datgene waaruit folk is ontstaan.
Voor de rest hoeft het voor mij geen gedefiniŽer en getheoretiseer worden. De muziek is wat het is in zijn vele vormen, zolang er maar een lijn te zien is van zijn oorsprong en het niet opgaat in een geheel van de grootste gemene deler, het moet een eigenheid bewaren.
Ik vind dat men niet teveel nieuwe genres moeten gaan uitvinden want dan hebben we binnenkort de naam "folk" niet meer nodig.
Zoals ik zei is folk muziek geworteld in traditie en niet onbelangrijk, in een volk, op een eigentijdse wijze ingevuld.
Ik vind dat we hier in Vlaanderen gerust fier mogen zijn over ons eigen repertoire aan traditionele nummers, ook eigentijdse bewerkingen door Vlaamse folkgroepen zijn fantastisch, maar soms gaan we teveel andere horizonten opzoeken waardoor dat we onze prachtige eigenheid verliezen, andere horizonten opzoeken is zeker niet verkeerd, het is verrijkend maar het mag niet overdreven worden. Als we daarin overdrijven krijgen we inderdaad de "wereldmuziek uit Vlaanderen". De vraag die ik me dan stel is er dan nog veel Vlaams aan, iets eigens aan ons.
We gaan dan teveel de "wereldmuziek" gaan overnemen.
Muziek uit Vlaanderen mag nog gerust van bij ons zijn, echt van bij ons, we mogen niet teveel schrik hebben om dan weer in hokjes gepland te worden en daarom snel zoveel mogelijk wereldlijke invloeden eraan te geven.
We mogen onszelf niet verliezen! dat is een belangrijk iets dat ik hier inb de discussie wil gooien.

Hoe verliezen we onszelf niet in een muzikaal globaliserende wereld?!

Inderdaad folk kan wel wereldmuziek zijn en meestal is dat zo. Neem nu Afrikaanse muziek, dat komt meestal wel uit een Afrikaans land en vervolgens van een volk = volksmuziek
of beÔnvloed ="folk".
FOLK is muziek van een volk, we mogen er dus ook geen al te grote mengelmoes van maken en die muziek gaan degraderen (al kan het niveau nog superhoog zijn) tot een grootst gemene deler= wereldmuziek.
Wat ik onder wereldmuziek versta is eigenlijk iets in die richting, maar ik zie het als een groter geheel waaronder ik latino,slasa,merengue,afrikaanse ritmes (van meerdere landen en volkeren),...
Terwijl folk voor mij dus specifieker gericht is op een "volk", zoals Bretoense folk,Vlaamse folk,...

Dit is mijn mening, commentaar is welkom.

(zolang mijn mening gerespecteerd wordt :-))


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 17:31 (9621) - top
Hoe delen we muziek eigenlijk in?

De verwarring bij folk is, denk ik, een resultaat van het door elkaar gebruiken van verschillende methodes.

Even van dichterbij de mogelijkheden bekijken voor folk:

Op basis van instrumentatie:
Lijkt voor de hand liggend, maar men mag niet vergeten (zoals andere auteurs al vermeldden) dat andere muziekstijlen ook folkinstrumenten kunnen gebruiken. Voorbeeldje: Is een tweestemmige inventie van Bach gespeeld op doedelzak en draailier folk? Ik denk van niet, dus hier loopt het al een beetje spaak.

Op basis van stijlkenmerken:
Wat zijn de stijlkenmerken van folk?
Dit lijkt me wel zeer moeilijk te omschrijven.
Je zou kunnen zeggen: als er melodisch materiaal gebruikt wordt uit de volksmuziek van een bepaalde periode, een oud volksliedje bijvoorbeeld.
Dit is alleen niet sluitend omdat er duizenden voorbeelden te noemen zijn van andere muziek waar dit ook voor geldt (om er maar 1 te noemen: de nationalistische klassieke componisten in de romantiek die de volksmelodieŽn herontdekken).
Maar misschien kan 'stijl' nog verder gedefinieerd worden, via interpretatie of stemvoering?
Hiermee begeef ik me op glad ijs, maar ik ga ervan uit dat de grootste gemene deler hier stemvoering zou kunnen zijn. Men vertrekt bij de meeste folkgroepen van een volksmelodie/liedje (of een nieuw gecreŽerde melodie, maar met dezelfde eenvoudige kenmerken als van een volksliedje), maar harmonisch gezien gebeurt daar voor de rest niks wereldschokkends mee. Daarmee bedoel ik: er is meestal geen verregaande harmonische ontwikkeling (alles blijft mooi binnen het kader), en dat typeert voor mij persoonlijk vele 'folkgroepen'.


Op basis van de tijdsperiode:
Dit kan een interessante optie zijn. Laten we er even vanuit gaan dat we de oude volksliederen van verschillende geografische streken als volksmuziek kunnen bestempelen. We zouden dan kunnen spreken over Vlaamse/Franse/... volksmuziek uit 16de en 17de eeuw, enz...
In de huidige folkwereld zouden we dan kunnen spreken over 'neo-volksmuziekgroepen' (op basis van het gebruikte bronmateriaal, maar met een moderne interpretatie, hedendaagse balfolk bv.), of over 'volksmuziekgroepen', als het gaat over groepen die proberen de muziek op een historisch correcte manier te doen weerklinken.

Om af te sluiten denk ik dat folk eigenlijk een term is die de drie bovengenoemde methodes inhoudt.
Maar door de vele kruisbestuivingen met andere muziek is het eigenlijk een term geworden die alles en niks zegt... Voor de ene groep betekent folk het instrumentarium, voor de andere de interpretatie, en nog voor de andere het bronmateriaal, enz...

Rest dan eigenlijk nog de vraag of het wel de moeite loont om daarvan wakker te liggen?


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 18:52 (9622) - top
ik vind et hierboven wel een interessante stelling, maar even recapituleren om te zien of ik het goe vat wat je bedoelt. "FOLK is traditioneel geÔnspireerde mukziek, te herkennen ŗ o.m. het instrumentarium en traditioneel in de zin van geworteld in een bepaalde volkscultuur. Volksmuziek is meer zuiver traditonele muziek. wereldmuziek is een mengelmoes van verschillende stijlen, zoals latino,... "

Persoonlijk zou ik het iets anders formuleren.
wereldmuziek is een muziekgenre dat zich kenmerkt doordat er steeds nog een bepaalde link met traditonele muziek merkbaar is.
folk is dan een onderdeel van deze wereldmuziek maar meer specifiek voor die tradionele muziek met link naar kelische (Galicie, bretagne, ierland, vlaanderen,...) of scandinavische muziekculturen. (en niet zoals hierboven dat zo-iets als afrikaanse folk bestaat)

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 19:07 (9623) - top
ik denk niet in hokjes.

Tijl, 05/09/2005 19:44 (9624) - top
Wat folk is, is eigenlijk een oninteressante en te algemene vraag. Interessanter is bvb. de vraag waar gaat folk van hier naar toe evolueren? Gaan we blijven boomballen? (in de zin van blijft de dans primeren zoals dat nu het geval is?)
Worden er niewe dansen uitgevonden of gaat er een nieuwe garde ontstaan die een nieuw antwoord geeft op de reeds bestaande staat van de folk?
Enkelen, waaronder ikzelf, zijn van mening dat de staat van de folk zich bevindt op het niveau van de jazz uit de jaren 20, gemaakt om te dansen, swingen als de beesten. Als je dan kijkt hoe de jazz is geŽvolueerd naar bebop, cool, fusion en de gesofisticeerde abstracte manier van spelen nu denk ik dat daar een antwoord ligt. Dus aan alle jonge gasten: veel studeren en experimenteren, onconventioneel zijn en laat de oude rakkers maar eens in hun haar krabben en zweten als ze jullie bezig zien!
groeten,
sam AFR (Albanese Funky Rapper)


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 20:58 (9625) - top
EINDELIJK een gelijkgestemde ziel.
Keep it going, Sam !
Dit is meteen een oproep aan P-ieter om vorige bijdrage eens te lezen en desgevallend te reageren.

Jan
Hasselt


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 21:32 (9626) - top
Sommigen laten nogal te pas en te onpas het woord 'in hokjes denken' vallen vind ik... Het gaat in deze discussie toch niet over hokjesdenken?! Het is een fundamentele discussie waarin we trachten om een algemene noemer te vinden voor 'folk'. Eigenlijk moet je dat vooral horen. Wat vooral typisch folk is dat zijn de instrumenten die je kan horen. Folkmuziek kan je volgens mijn niet maken met enkel gitaren en een drum, er moet toch ergens een viool, accordeon of enig ander 'volks' instrument te horen zijn...
Folk is een Europese aangelegenheid meen ik.... waar weliswaar (en gelukkig maar) beÔnvloeding van andere werelddelen mogelijk is. Een aantel landen of streken zijn koptrekkers wat betreft deze Europese folk: ScandinaviŽ, Ierland, Schotland, Engeland, Spanje en zelfs Vlaanderen en WalloniŽ reken ik hier bij. De enige regio buiten Europa die ik hier ook wil vernoemen is Canada (net omwille van de vele Europeanen die er destijds zijn heen getrokken).
Ik vind het absoluut niet te vatten in enkele woorden of zinnen, het gegeven folkmuziek is binnen de muziek misschien wel een van de meest gecompliceerde muziekgenres... Waarschijnlijk omwille van die voortdurende kruisbestuiving. Het is net dit gegeven binnen de folkmuziek dat het voor mij zo boeiend maakt. Je kan steeds op zoek gaan naar 'nieuwe' geluiden binnen de folkmuziek, nieuwe kruisbestuivingen.. In folkmuziek is er steeds heel wat creatieve ruimte voor de muzikanten zodat hokjesdenken absoluut uit den boze is....


Jan, 05/09/2005 22:08 (9628) - top
Leuke discussie weer over muziek en identiteit of muziek en artistiek. Even oud als folk of volksmuziek zelf (en dat is nog niet zo heel oud). Vooral verder discussiŽren, want als er iets typisch is voor Folk, dan is het wel dit soort discussies over wie of wat we zijn en niet zijn. Nooit gekend in een ander genre want daar spreken ze vooral over muziek.

Knorrie


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 23:27 (9630) - top
stil staan is achteruit gaan;

ik vraag mij af wat de conventionele zielen anno 1920 dachten toen ze de nieuwe jazz zagen verschijnen.

paniek; help; in welk vakje moet dit nu.

achteraf bezien een compleet zinloze discussie. en sorry dat ik het zeg, maar van mensen die erop toekijken, en niet van zij die het doen!

muziek is muziek, punt uit.

en als er een bepaalde stream komt, dan moeten niet de muzikanten daarmee inzitten: er zullen er genoeg zijn die het puzzelstukje in ťťn of ander vakje proberen te persen, en lukt het niet, wel voila, dan komt er met tijd wel een nieuw vakje.

maar nog eens: dit is en blijft een volkomen verkeerde discussie.

sam jongen; ik ken jou niet, maar dat heb jij nu eens goed gezegd vind ik

eveneens een AFR (ANTI - Folkinhokjes - Rastaman)


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 23:33 (9631) - top
by the way, ook knorrie heeft gelijk
en by the way, ik ken u evenmin


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 05/09/2005 23:34 (9632) - top
yeah, ik vind dienen sam zijn reactie ook de max.
folk is levendig, in volle evolutie.
wat is kenmerkend aan folkgroepen? ťťn of meerdere traditionele instrumenten en dat ze af en toe een tradition spelen?(valhermeil is dus voor mij al een traditional :-)
't is vooral de manier hoe je het overbrengt en op welke manier je de muziek bespeelt. en op dat gebied staan we al veel verder dan neemt 20 jaren terug maar misschien is dit nogmaar het begin. laat die folk maar swingen en grooven, dan gaan we het nog ver schoppen en op termijn bij het grote publiek (en dus ook bij pers) hetzelfde respect als andere muziekgenres - blues en jazz bv - ervaren.


Klesie, 06/09/2005 01:33 (9635) - top
Ik vind het vreemd dat zovelen "akkoord" gaan met Sam. Wat hij zegt is: er is "iets" (namelijk "folk") waarvan de vraag WAT het is niet interessant is, maar wel de vraag WAAR dat "iets" naartoe gaat. Sam moet dus voor zichzelf wel uitgemaakt hebben wat "folk" (namelijk dat "iets") is, want hoe zou hij het anders kunnen volgen ? Alleen, hij deelt ons dat niet mee. Dan heb je Klesie en anderen die zich bij die visie aansluiten, maar blijkbaar voorbij gaan aan het feit dat het "iets" dat zij willen volgen niet noodzakelijk hetzelfde "iets" is dat Sam wil volgen. Dus hoe je het draait of keert, op een of andere manier gaan we wel voor elkaar moeten duidelijk maken over wat we het nu eigenlijk hebben. En dat staat los van de vraag of we dat "iets" al dan niet folk noemen.
De vergelijking van de mogelijke evolutie van dat "iets" met de evolutie van jazz is wel interessant, omdat ze toelaat vragen te stellen waarop de antwoorden het probleem misschien kunnen verduidelijken.
Bebop en fusion, zegt Sam, zijn "geŽvolueerd uit" jazz. Mijn vraag is dan: maar "IS" het dan nog jazz ? De mens is "geŽvolueerd uit" de Astralopithicus, maar niemand van ons "IS" een Astralopithicus, en de Astralopithicus zelf wordt niet tot de mensen gerekend. Met "folk" is dat wellicht net hetzelfde: muzikanten vieren hun creativiteit bot op iets uit de folk dat hen inspireerde, maar of het resultaat dan nog altijd "folk" is, kan alleen maar bepaald worden wanneer er conventioneel is vastgelegd wat men onder de noemer folk thuisbrengt. Dat kan alleen maar wanneer verschillende mensen verwoorden wat zij verstaan onder folk, om daaruit de gemeenschappelijke elementen te puren, en wellicht ook verschillende folk-genres. En dat is wat Jak poogde te achterhalen. Een hťťl zinnige vraag, temeer daar of iets al dan niet folk is, niets te maken heeft met of het al dan niet goede muziek is. Goed en slecht zijn kwaliteitsoordelen die je aan "iets" kan koppelen omdat het muziek is, maar niet omdat het folk of jazz is. Je kan wel vragen, eens de conventie vestgelegd, of het "typisch" folk is, of niet.
Maar, proberen een omschrijving van "folk" te geven, is niet de enige methode. Je kan ook met voorbeelden werken. Waarom eens geen experimentje doen ? Iedereen die wil meewerken zoekt op internet 3 links naar muziekfragmenten die hij graag hoort (ttz mooi vindt) en respectievelijk beschouwt als: 1) een beetje op folk geÔnspireerd, 2) sterk folky, 3) pure folk. Wat iedereen individueel verstaat onder de drie noemers speelt geen rol, als elkeen het maar eerlijk voor zichzelf uitmaakt. Daarna, wanneer er zo'n 100 verschillende links zijn verzameld, gaat iedereen die links heeft ingediend AL die fragmentjes gaan indelen op dezelfde manier. Met wat statistisch gejongleer daarop zullen we een heel stevige basis voor discussie krijgen. Misschien kan het quiz-systeem daarvoor gebruikt worden.


Celtic Bompa, 06/09/2005 10:50 (9637) - top
Jongens, ik vind dit wel degelijke een goede discussie. Er worden veel goede en belangrijke dingen gezegd. Met name de laatste reactie (die van Celtic Bomba) heeft mij aan het denken gezet. Je hebt natuurlijk een oorspronkelijke definitie van "folk" (laten we zeggen dat daar termen als "overlevering" e.d. in voor moeten komen) en een perceptie van het begrip "folk" (wat de massa denkt dat folk is). Je loopt er dan zeer waarschijnlijk tegenaan dat de massa "folk" anders definieert dan hoe de oorspronkelijke definitie bedoeld was. Dan kunnen we twee dingen doen: 1. zeggen dat de massa ernaast zit, de oorspronkelijke definitie blijven hanteren en uitleggen waarom iets nu wel of niet folk is of 2. onze definitie wat ruimer maken, zoals Jak heeft gedaan. Het lijkt me een zeer interessant idee om inderdaad eens bij bv. mensen te onderzoeken welk nummer zijn nu een beetje folk, meer folk of typisch folk vinden. We moeten dan ook vragen "waarom" mensen liedje a, b, of c meer folky vinden dan de andere.

Al sinds onze oprichting lopen wij er met Inner Strength tegenaan dat mensen onze muziek eigenlijk niet kunnen plaatsen. Volgens de oorspronkelijke definitie zijn wij geen folk, maar toch noemt vrijwel iedereen die ik het laat luisteren "folk". Is het dan toch het instrumentarium? De sfeer die je uitstraalt? Het soort melodietjes?

Laten we inderdaad eens een onderzoekje uitvoeren! Ben hartstikke benieuwd.

Kelly - Inner Strength


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 12:38 (9638) - top
Van Morisson heeft op zijn knorrige manier ooit duidelijk gemaakt waarom zijn muziek folk is. Alle muziek wordt door mensen gemaakt en is dus per definitie volksmuziek. Behalve het geloei in een wei: that's cow-music.

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 12:38 (9639) - top
De bijdrage van CB is - zoals dikwijls - gefundeerd, gestructureerd en duidelijk.

Maar voor mij evenwel blijft de hele discussie ondergeschikt en niet bevorderlijk voor vrije expressie.

Waarom moet er zo nodig opgedeeld worden? Waarom voeren we deze discussie?

Laat muziek toch gewoon muziek zijn.

Op zich heb ik er niets tegen maar ik hou mijn hart vast voor al het gepieteneuter van "jamaar, dat kan en dat kan niet, dat hoort erbij en dat niet..."

Ik ben muzikant en per definitie doe ik dus aan ťťn van de meest individuele vormen van zelfexpressie. Ik doe dit door middel van een instrument. Als ik dat doe op doedelzak, dan wordt het per definitie folk? Nee hoor, helemaal niet.

Opdelingen maken is per definitie kunstmatig, dus gebrekkig en steeds achterlopend op de realiteit en evolutie.

Wanneer was beebop geen jazz meer? En is dit wel zo? En wie ligt daar wakker van?

Wat ik dus bedoelde met mijn steun aan Sam is zeer eenvoudig: mensen aan de zijlijn mogen voor mijn part alles opdelen, als ze zich daar persť willen gaan mee bezig houden

Muzikanten daarentegen blijven beter ver weg van dergelijke discussies en laten beter zo weinig mogelijk in de weg komen van hun zelfexpressie, aangezien dit per definitie belemmerend zou kunnen gaan werken.

Vandaar voluit: voor experiment, zoeken en uiteindelijk ook vinden...

Ik denk dat iedereen stiekem wel op ťťn of andere manier blij is met de evolutie van de laatste jaren in de folk, enkele starren niet te na gesproken. Of toch minstens met de groeiende aandacht. Welke folkie blijft ongevoelig voor het feit dat tegenwoordig zoon- of dochterlief met vriendjes en vriendinnetjes komt fuifen op een boombal?

Of kunnen ze beter wat pilletjes gaan consumeren in een house-tent?

Ik wil maar zeggen, alles heeft voor- en nadelen maar alles is beter dan dat "folk" er niet meer zou zijn.

Conclusie: laat ons blij zijn dat we er nog wat kunnen over doorneuten.

De Anomalitische Fiddle Rocker


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 12:47 (9640) - top
Celtic Bompa in Man bijt Hond: pure rock
;-))


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 12:53 (9641) - top
Volledig akkoord met de Anomalitische Fiddle Rocker dat opdeling in genres de expressiviteit niet mag fnuiken. Maar het leven zou toch zeer moelijk zijn zonder die opdeling. Stel U efkes het eerste verdiep van de Fnac in Gent voor, en er staan twee bordjes: links "Muziek", rechts "boeken". Voilŗ, zoekt nu uw gerief maar.

Celtic Bompa, 06/09/2005 12:59 (9642) - top
da zou nog eens een goeie evolutie zijn dan moet ik niet steeds van hier naar daar lopen maar gewoon alfabetisch op auteurs-/artiesten-naam opzoeken ;-) ik vind dat echt onpractisch in muziekwinkels en bibliotheken: het opdelelen in genres

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 13:15 (9643) - top
Celtic Bompa rules!

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 13:16 (9644) - top
ewel,
ik ga hier nu es geen ellenlang betoog voeren,hoop ik. (tjah, ik zit aan't begin ervan, dus ik weet niet waar het eindigt hť? maar als ik zo verderdoe krijg je weer een hele boterham... hehe)
ik kan sam eigenlijk ook wel volgen... folk verandert in tijd (zoals dat met alles eigenlijk gebeurt). moeten we ons baseren op een definitie in tijdsgeest en de rest uitsluiten of moeten we een aantal over-de-eeuwen-heen-kenmerken vastleggen en dan es kijken wat al dan niet als folk/volksmuziek bestempeld kan worden? en is dat eigenlijk wel nodig, bestempeling? een evolutie onderzoeken lijkt me ook gewoon veel boeiender om te bepalen wat folk eigenlijk allemaal kan zijn... welke zijn gelijke kenmerken over de eeuwen heen en welke zijn de verschillen? past dit in een bepaalde tijdsgeest en zoja, hoe komt dat?
inderdaad met jazz vergaat het net zo... eerlijk: ik ben geen grote liefhebber van al die experimentele dingen... misschien ben ik een ouderwetse taart op dat vlak, maar een goede jazz-compositie uit de jaren stillekes (chet baker, charles mingus, cole porter,miles davis,...) kunnen me meer bekoren dan al die experimentele dingen vandaag de dag... (alhoewel ik saint-gemain dan wel weer weet te waarderen). op dat vlak ben ik in de folk niet zo heel erg thuis... maar 't is niet omdat ik minder voor die experimentele jazz ben dat het niet goed is dat het bestaat... ik denk dat daardoor ook bij jonge mensen meer waardering komt voor de roots... zij die in folk willen experimenten moeten, volgens mij, toch ook wel kennis hebben over het traditionele...
als ik een oude jazz-standard modern wil maken moet ik toch op zijn minst weten hoe die origineel klinkt niet?
nu, ik wijd uit... ;-)
wil ik maar zeggen dat evolutie binnen muziek bestuderen me veel interessanter lijkt dan een definitie op een genre plakken... het verleden bepaalt immers altijd het heden en de toekomst...

gegroent...


eleentje, 06/09/2005 13:17 (9645) - top
Het is toch niet omdat je iets probeert te definiŽren dat je een waardeoordeel velt?
Ik denk dat er velen niet doorhebben dat het doorgronden van muziek en daarmee kennis verwerven de eerste stap is, maar dat wat je er dan persoonlijk mee aanvangt iets anders is.
Velen hebben schrik voor een hokjesmentaliteit die resulteert uit de kennis, maar daar kan je niks aan doen, dat ligt aan hoe de kennis toegepast wordt.
Je zal altijd 'puurheidsfreaks' hebben, daar kan er niemand iets aan veranderen.
Ik denk trouwens dat de grootste muzikale vernieuwers toch wel donders goed wisten/weten waar ze mee bezig zijn.
Je kan immers pas iets bijschaven als je weet wat het origineel is.


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 13:35 (9646) - top
Nog even een reactie van "dienen sam": als je de vraag stelt wat is kunst, stel je hetzelfde type vraag, of beter nog: wat is beeldhouwkunst.
Dan krijg je een Rik Poot-kamp en een Wim Delvoye-kamp en dan heb je een opsplitsing van smaken en meningen gemaakt: BIG DEAL!?
Hypernieuwe en/of avantgarde (echte avantgarde, niet het genre uit de jaren stillekes dat nu allang geen avantgarde meer is maar gevestigde kunst) heeft altijd tijd nodig om te worden er- en herkend door 'the mass'. De slimmen en handigen met een goeie radar onder ons zien zo'n trend met hun ogen toe aankomen. (kijk naar galleries, niet musea) De rest gaat naar het museum van schone kunsten kijken naar mooie plaatjes en nostalgisch mijmeren dat het vroeger veel beter was.
Ik kijk vooruit en probeer mee te bouwen, love it or hate it.

groeten,
diene sam
Albino Fiets Rekker


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 13:47 (9648) - top
en BTW.: al wie vindt dat jazz en bebop iets anders is kan beter eens naar de bib. gaan rondneuzen. Of zijn witte konijnen en bruine konijnen geen konijnen meer?

Albino F*** Rempedaal


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 13:56 (9649) - top
'je kan immers pas iets bijschaven als je weet wat het origineel is...' hmmm, de vraag die ik me daar dan bij stel: moet er eigenlijk iets 'bijgeschaafd' worden? is het origineel niet goed genoeg meer misschien? da's gelijk die reclames over wasproducten: 'wast witter dan wit...' 'nu nog beter...' oei, dan wil dat zeggen dat het vorige niet goed was... allť, zo interpreteer ik dat toch... maar, wat ik bijvoorbeeld dan weer wel zei was: 'je moet eerst het originele/tradtitionele kennen om er iets nieuws van te kunnen maken... maar 'bijschaven'? ik hoef niet per sť terug te gaan naar de roots, ik blijf niet steken in het verleden, maar 't is een kwestie van smaak... wat jazz betreft vind ik de jaren 20-30,... gewoon veel beter... maar of die oude dingen daardoor daadwerkelijk beter zijn dan de nieuwe? dat zou ik niet durven stellen... heel wat jongen folk, jazz,... muzikanten werken heel experimenteel en zijn steengoede muzikanten. ondanks dat ik misschien niet altijd een even grote liefhebber ben kan ik ook heel erg technisch luisteren en onderken ik goeie muzikanten ook wel gemakkelijk... die mogen dan, voor mij, barslechte muziek maken, toch zal ik hen als muzikant waarderen (muzikanten ondereen zeker? ;-))
mafin soit, 't doet wederom niet ter zake...
persoonlijk heb ik trouwens ook niets tegen definiŽren, alleen vind ik de manier waarop een definitie opgemaakt wordt nogal belangrijk... welke is de uitvalsbasis? van waaruit vertrek je om een definitie op te maken? belangijk, niet?
dat was het dan weer... laat de reacties maar komen...
(werklozen hť, die hebben niets beters te doen dan werk te zoeken via hun peecee en wat rond te hummelen... ;-))


eleentje, 06/09/2005 14:19 (9650) - top
even een reactie op dit laatste berichtje en op Anomalitische Fiddle Rocker, (tijdens de werkuren maar in mijn pauze): je heb descriptieve en prescriptieve definities, en het lijkt me evident dat we in deze discussie naar een descriptieve beschrijving van folk op zoek zijn: wat is het en welke stromingen heb je binnen de folk? als dansleraar kan ik je verzekeren dat het echt wel interessant is om een basisuitleg te kunnen aanbieden aan geÔnteresseerde leken. leg maar eens uit welke dansen je juist aanleert aan iemand die nog nooit op een bal geweest is. het woord volksdans mag je dan bijvoorbeeld niet laten vallen want dan denken ze direct aan klompen en rode bolletjeszakdoeken.


Koen Dhondt, 06/09/2005 14:54 (9651) - top
koen hier de fiddler on the rocks
je hebt gelijk
maar je kunt bijvoorbeeld wat een andro betreft uitleggen waar het van komt: in bretagne even met z'n allen de aarde aanstampen na het zaaien en daar plezier aan beleven
welaan: dan weten ze toch genoeg?
groeten


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 15:07 (9652) - top
Tsja,...

"maar wat voor muziek maak je dan?"
Folkmuziek!
"oh leuk, ik houd ook heel erg van Bob Dylan"
ja, dat vind ik ook leuk, maar dat is toch niet helemaal wat ik doe, lijkt er zelfs niet op
"Oh, wat dan precies?"
Nou, ik speel en doedelzak, en...
"Heb je dan ook zo'n rokje aan"
Nee, ik speel een Vlaams type
"oh, middeleeuwse muziek dus"
nee,...het is meer dansmuziek zeg maar
"oh je bedoelt volksmuziek met van die klompen,...dat had ik niet achter je gezocht"
Dank je, nee dat is het inderdaad ook niet.
Ik speel veel samen met trekharmonica bijvoorbeeld en er worden soms oude liederen gezongen.
"Oh van die Johny Jordaan dingen, ja dat vind ik ook wel leuk zo op z'n tijd"

Uhm,...ja,....dat is het,...helemaal,....


Gewoon om er over te kunnen praten vinnik het best nuttig om een beetje een definitie te hebben. Al was het maar om te weten waar ik heen ga als ik naar een Folk-festival ga.
"kut,..het zijn alleen singer-songwriters"

W


Cooper, 06/09/2005 16:05 (9653) - top
Cooper slaagt de nagel op zijn kop.
Hoeveel discussies ik al niet heb gehad van wat folk allemaal wel is. Zeker als je het aan de niet-folkies verteld, je moet het hen meestal laten horen alvorens ze weten wat je bedoelt.


Jerm, 06/09/2005 16:33 (9654) - top
Gna gna, in aanvulling op Cooper... Gehoord op Folkwoods: 'wat doen al die volksdansers hier? Weten ze niet dat dit een folkfestival is?'

Harry


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 16:41 (9655) - top
ja, ook bedankt Cooper.

ik profiteer van deze discussie om jullie mening te vragen over de volgende tekst die ik over het onderwerp geschreven heb. hij is bedoeld om aan complete buitenstaanders min of meer duidelijk te maken welke dansen ik aanleer. ik bekijk het dus vanuit het perspectief van de dansen en niet in de eerste plaats vanuit muzikale ooghoek.
koen

Wat is folk?

Folk versus volksdans of folklore

Het is niet gemakkelijk om uit te leggen wat folk is. De enige manier is om het zelf mee te maken tijdens een goed folkbal. Misschien helpt het ook om het contrast te maken met een andere stroming binnen de traditionele muziek en dans: volksdans en folklore


Volksdans of folkloregroepen beperken zich tot traditionele dansen uit hun regio of land en willen dat cultureel erfgoed in zijn zuiverste vorm tonen tijdens optredens in traditionele klederdracht. Bij dergelijke optredens is alles tot in de puntjes voorbereid, de groep demonstreert een choreografie, begeleid door een orkest dat ook kostuums draagt. Het publiek zit in respectvolle stilte te kijken, applaudisseert en neemt voor de rest niet deel aan het spektakel.


In het folkmilieu gaat het er helemaal anders aan toe:
De belangrijkste verschillen zijn de openheid voor innovatie en het feit dat het publiek actief meedanst. Niemand denkt er ook maar aan om zich te verkleden met traditionele kostuums. De historische achtergrond van de dansen is ondergeschikt aan het dansplezier hier en nu.

Op een folkbal speelt een groep (dikwijls jonge) muzikanten eigen composities en/of bewerkingen van traditionele melodieŽn. Op al die liedjes kan je dansen. Het standaardrepertoire bestaat uit een tiental dansen: wals, mazurka, scottish, polka, jig, tovercirkel, bourrťe, andro, hanterdro en tricot.

Voor het podium leeft het publiek zich uit op de dansvloer. De groepsdansen zorgen voor een unieke, verbonden sfeer doordat iedereen met iedereen danst en de koppeldansen zorgen voor meer intieme momenten en laten een hele hoop variaties en improvisaties toe.
De meeste dansen zijn relatief gemakkelijk mee te doen op basisniveau, zodat folkbals veel laagdrempeliger zijn dan bijvoorbeeld tangobals. Bovendien wordt er vaak een dansinitiatie gegeven net voor het bal begint. Voor mensen die de dansen graag grondiger willen leren en die ook de variaties onder de knie willen krijgen bestaan er ook wekelijkse danslessen

Op folkfestivals kan je vaak een hele hoop groepen aan het werk zien. De Belgische folkfestivals concentreren zich vaak op het muzikale aspect. Op sommige festivals in Frankrijk kom je als danser meer aan je trekken: in Gennetines, Damada of La Motte en Provence kan je gedurende de dag specifieke dansworkshops volgen bij ervaren dansleraars en ?s avonds op de bals is er gegarandeerd een degelijke dansvloer.


Koen Dhondt, 06/09/2005 16:47 (9656) - top
Koen, met je beschrijving van wat op een folkbal gebeurt, kan ik leven. Met wat je over volksdansen en folkloregroepen schrijft veel minder. Daar belicht je slechts ťťn aspect, weliswaar correct, maar je bent behoorlijk onvolledig, en dat geeft een verkeerd beeld. Het zou hetzelfde zijn als een folkbal beschrijven op basis van wat je kon zien en horen op Boombal Baudelo, wat een compleet andere beschrijving zou zijn dan wat je kon zien en horen op het schitterend bal met trio DCA en Deronderuit dit week-end in Hondschoote.
Het thema is ook eens aangesneden geweest in deze dansroddel. Die kan je ook eens herlezen, en zeker terug gaan grasduinen in "de negen waarheden over volksdans" die door Mallepietje werden opgesteld en waarnaar verwezen wordt.


Celtic Bompa, 06/09/2005 16:57 (9657) - top
Zo, en nu even ingelogd...

Het woord 'volk' is naar mijn idee dermate misbruikt door allerlei onfrisse ideologieŽn in het Europa van begin twintigste eeuw (ik noem ene meneer SchicklgrŁber, ik noem ene meneer Dzjoegasjwili) dat ik meestal liever de uitdrukking 'traditionele muziek' gebruik. Klinkt meteen een stuk sjieker en omschrijft naar mijn idee beter wat ik typerend en leuk vind van deze muziek: het is muziek met een geheugen, het is iets dat door de huidige generatie is overgenomen van een oudere generatie en straks weer wordt doorgegeven aan de volgende. Woorden als 'folk' en 'volksmuziek' gebruik ik alleen als de persoon met wie ik praat weet wat ik eronder versta (of wanneer algemeen bekend is wat het is, zoals 'Ierse volksmuziek').

Als ik dan echt een definitie van 'folk' moet verzinnen zou ik zeggen: muziek die vanuit een bestaande traditie de kant van de pop of rock op gaat, maar die nog wel blijft refereren aan die traditie. Altan: traditionele muziek, Pogues: folk. Op de lange duur wordt wat eerst folk was vast tot de traditionele muziek gerekend, dus misschien is folk gewoon de voorhoede (avant-garde?) van de traditionele muziek?

@Kelly: niet om heel vervelend te doen, maar ik vind wat Inner Strength doet om bovenstaande reden geen folk. Het is leuke popmuziek, maar ik zou niet weten aan welke traditie(s) jullie refereren - tenzij je pop ook als een traditie beschouwt. Maar hetzelfde gaat dan misschien ook op voor Dubius, Omnia, enneeeh... Even een Vlaamse groep noemen... Nou ja, Troissoeur bijvoorbeeld (maar die willen toch al geen folk genoemd worden).


harry, 06/09/2005 17:04 (9658) - top
Gewoon voor mij persoonlijk wat definities als voorstel. Sommige zoals ik ze vaak gebruik, andere zoals ik ze vaak tegenkom, waar ik het niet altijd mee eens ben:

Volksmuziek
Muziek die een en al traditie is, vaak ook gespeeld om die traditie te bewaren.


Wereldmuziek
1) alles omvattende term voor traditionele en op traditie bouwende muziek
2) Niet-west-europese muziek

folk
1) Op traditie gebouwde muziek die met z'n tijd is mee gegaan. muziek die hedendaagse (west-europese?) elementen vermengt met oude, traditionele elementen. Niet met een ander doel dan "dit is leuk/mooi zo". Bijna altijd van West Europese oorsprong of van hun kolonisten
2) Liedjeszangers met gitaren, in de stijl van of geŽvolueerd uit de jaren 60
3) Ierse en Engelse traditionele of op traditie gebouwde muziek

@Koen, heb je al eens op balfolk.nl gekeken? misschien kan je daar ook nog dingen vandaan halen.

W


Cooper, 06/09/2005 17:52 (9659) - top
Ach ja.

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 18:20 (9660) - top
@Cooper:
Folk = klassieke muziek (cf. jouw 1.) ??? ;-)


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 18:58 (9661) - top
Oeps. Twee dagen niet geweest op Folkroddels, en 't is hier weer vollen bak ambiance...
Aan iedereen die vindt dat definities tot niets dienen, laat me de vraag 'wat is folk' dan eens anders formuleren:

'Over welke muziek moeten we het hier hebben op Folkroddels?'. Want als er geen definitie voor 'folk' is, dan weten we natuurlijk ook niet wat wel, en wat niet kan op folkroddels. Moeten we gewoon onze eigen smaak volgen? Welnu, ik hoor graag Faithless, Franz Ferdinand en Missy Elliott. Uitstekende muziek maar volgens mij geen folk, en zeker niet op hun plaats hier op folkroddels.

Maar waar moet de grens getrokken worden?
Troissoeur is zoals iemand hierboven vermelde inderdaad geen folk. Het feit dat er ťťn viool meespeelt maakt muziek niet tot folk. Hun composities hebben ook geen enkele oorsprong in traditionele muziek, en zijn allesbehalve eenvoudig te noemen. Ik ben wel dol op Troissoeur, en laat nooit na om hier een concertje van hen te posten.
Wat met Gabriel Rios? Die speelt volgens mijn gevoel geen folk, maar wel wereldmuziek. Ik vind dat ook hij hier op folkroddels een plaatsje verdient.
We gaan verder: wat met Filip Kowlier? De man maakt West-Vlaamse Americana. Bij onze Nederlandse collega's van folkforum.nl zou hij zeker veel meer aan bod komen dan bij ons.
Een Gorki daarentegen is hier volgens mij niet meer op zijn plaats (en ik hamer er nog eens op dat dat niets te maken heeft met een waardeoordeel).
Dus ik herhaal de vraag nog eens: waar moet de grens getrokken worden?


JŚk, 06/09/2005 19:01 (9662) - top
@ JŚk : Moet je wel een grens trekken?

Veel ruzies gaan over grenzen: waar ze wel of niet liggen, waar ze wel of niet moeten liggen, waar denkbeeldige grenzen liggen. En omdat ze ergens liggen is een evt. buurman aan de andere kant van de grens ineens "zij" geworden en hoort niet meer bij "wij".

Zelfs op mijn site lijkt het zo makkelijk (ik heb een site over didgeridoo's). Alles waar een didge bij zit kan erop, waar geen didge bijzit kan er niet op. Niet dus. Allerlei raakvlakken (denk aan Aboriginal kunst, typisch Australische dingetjes, en soms andere rare dingen) kunnen er ook ter sprake komen. En waarom niet? En sommige dingen met didge staan er voor mijn gevoel zo ver vanaf dat ik ze niet op mijn site wil.

Ok. Iedereen houdt van hokjes. Dat maakt het leven makkelijk. Ik ben dik, Sprietje is dun, Klaas is wit en Pieterbaas zwart. Tot je beter kijkt en ziet dat het niet zo zwart/wit of dik/dun is. Want Klaas heeft misschien donkerbruine ogen, en Pieterbaas is misschien achter zijn oren wat schminck vergeten ;-)

Ik denk dat iedereen hier een eigen gevoel heeft wat folk is en wat niet. Een bepaalde klank, melodielijn, ritme, herinnering, stem, instrument maakt dat iemand iets tot de folk voelt behoren en iets anders niet. Iggy Pop met Lust for Life roept bij mij niet bepaald folk gevoelens op, maar bij een ander misschien weer wel? Djalu Gurruwiwi op didgeridoo met zang en clapsticks is volgens mij het ultieme voorbeeld van wat binnen een definitie van Folk zou moeten passen, maar niet veel mensen zullen er folk-gevoelens bij hebben. Ik weer wel.

Als je wilt weten waar je met deze site naartoe moet? Volgens mij maak je al erg goede keuzes. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Het is jouw site, dus jij mag kiezen. En de grote gemene deler van bezoekers zal er vast wel een grotendeels folky gevoel bij hebben bij wat hier staat. En als je er een keer naast zit, dan merk je dat vast aan ineens meer of andere reacties.

En zo ontstaat er IMHO een niet goed te definieren beeld van dit moment wat folk is en wat niet. Een manier om het goed te kwantificeren is om bijv. maandelijks de bezoekers een poll te laten invullen wat het folk-gehalte van je site is. Stijgt het, dan ga je mee met de grote gemene deler van dat moment. En daalt het, dan ben je weg aan het sturen van die gemene deler. Je kunt dan kiezen of je de meute weer probeert terug te vinden, of lekker je eigen weg blijft gaan :-)

Discussies als deze geven ook een leuk beeld van wat er leeft en wat de mensen die een mening uit durven te spreken op dit moment als folk zien. Misschien is het over 5 jaar weer anders, of misschien geniet de stille menigte op folkfestivals wel het meest van de bands die door de zich hier uitsprekende menigte als "absoluut geen folk" worden gezien.

Groetjes
Roland


DidgeWeb, 06/09/2005 19:39 (9663) - top
@AFR, klassiek,...ja ik was noh niet helemaal compleet blijkbaar,...maar dat was ook niet mijn bedoeling,...vult u het aan?

W


Cooper, 06/09/2005 20:37 (9664) - top
Voor diegenen die nood hebben aan enkele descriptieve definities, even een hond in het kegelspel gooien: wat met uitgevonden tradities?

Folk en volksmuziek zijn historisch gesproken hetzelfde en het resultaat van het proces uitvinding van traditie, net zoals wat men vandaag onder Schotse kilt verstaat of onder het Carnaval van Binche.

Het ontstaan van volksmuziek of Folk hangt nauw samen met het zoeken naar lokale, regionale of nationale identiteiten, hoofdzakelijk op het einde van de 18de en vooral in de loop van de 19de eeuw. Het muzikaal materiaal dat men zich zodoende toeŽigende is historisch gesproken erg divers en van oorsprong allesbehalve 'typisch' of 'echt van hier of daar'. Dat is dat materiaal pas geworden door het voornoemde proces van toeŽigening en identificatie dat gemeenzaam 'uitvinding van traditie' wordt genoemd.

De revivalbewegingen overal ter wereld gingen na WOII met dat materiaal op een iets andere manier aan de slag: ze bekeken vooral de artistieke mogelijkheden ervan en confronteerden het met de hele waaier wat er aan hedendaagse muziekvormen bestond (Jazz, Pop, rock, SeriŽle muziek, dodecafonie, clusters, enz.) Voor sommigen bleef het belangrijk om het 'traditionele' aspekt te beklemtonen, anderen namen daar dan weer radicaal afstand van.

Wereldmuziek is historisch gesproken een commerciŽle verzamelnaam voor folk of wereldmuziek van overal: voor een Nigeriaan is Wannes Vande Velde de echte wereldmuziek uit BelgiŽ.

En zoals ik hogerop in deze discussie al zei: dit soort discussies is heel kenmerkend voor Folk of volksmuziek: in wezen is het muziek die haar kracht ontleent aan een identificatieproces. En voor veel mensen is een eigen identiteit nogal wezenlijk of daar nu een 'landsgebonden' component in zit of niet. Dat is vandaag gelukkig veeleer een persoonlijke keuze of voorkeur.

Maar blijf vooral verder discussiŽren. Het is echt leuk en open wat hier gebeurt.

Knorrie


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 06/09/2005 21:50 (9666) - top
Aiai, touchť Knorrie. Ik heb mij als Nederlander lang afgevraagd wat Nederlandse volksmuziek is (hebben Vlamingen dat niet? Of zijn bourrťe en andro echt Vlaamse dansen? Hm, over knuppels en hoenderhokken gesproken, ik hou er over op). Bijna alle 'volks'muziek die in Nederlandse bronnen te vinden is kun je herleiden op Franse, Duitse, Skandinavische, Engelse en Schotse oorsprong. Maar dan kom je er achter dat dat eigenlijk voor bijna alle tradities geldt: iedereen speelde leentje buur, want het idee 'dit is onze muziek, en dat is jullie muziek' bestond gewoon niet. En daarmee kom je weer op de vraag wat Łberhaupt volksmuziek of traditionele muziek is, en zo valt langzaam dat hele begrip als los zand uit elkaar.

Maar wat mij betreft: uitgevonden tradities? waarom niet? Toen de Ieren hun sessies in de pub gingen houden sprak de oude garde er schande van, maar tegenwoordig heet de pub ineens de 'natural habitat' van de Ierse volksmuziek, alsof er nooit op gedanst werd. Folkbals zijn ook niet traditioneel. Maar wat zou het, als ze over 50 jaar denken dat folkbals hart-stik-ke traditioneel zijn, vind ik het eigenlijk alleen maar leuk.


harry, 06/09/2005 22:34 (9668) - top
efkes tussendoor: geweldig toch, zulke discussies... ik vind eigenlijk dat we zo es een live-sessie zouden moeten kunnen houden... zo een beetje gelijk op den teevee...

groensels...


eleentje, 06/09/2005 23:28 (9669) - top
Folk is voor mij die muziek die zijn roots in oude tradities vindt. Dit kan dan ook eender welke traditie zijn. Verder kan er met folk veel gedaan worden; rock, pop, jazz enz zolang de roots maar herkenbaar blijven. Met folk kan je echt veel richtingen uit...

San, 07/09/2005 10:36 (9674) - top
Inderdaad, enorm interessante discussie, zoals altijd eigenlijk wel in dit 'opinies' gedeelte. Als groentje in het hele folkmilieu (en dan nog voornamelijk het Ierse) kan ik niet veel aan de discussie bijdragen, in tegenstelling tot gevestigde waarden: professionele dansers, festival organisatoren of muziekanten.

Om zo on-topic mogelijk te blijven zal ik proberen een definitie te geven van wat ik als folkmuziek ervaar... want het is naderhand wel duidelijk geworden dat een volledig objectieve en ťťnsluitende definitie niet mogelijk is, of toch in ieder geval zťťr lang zou worden, met heel wat uitzonderingen.

Folkmuziek is muziek van het volk, voor het volk. Iedereen wordt uitgenodigd om folkmuziek te spelen, ernaar te luisteren en er op te dansen. De muziek zelf is zeer melodisch, meestal met een dansbaar ritme, vaak vrij eenvoudig en zonder complexe harmonie. De melodiŽn worden gehaald uit traditionele muziek of zijn daarop gebaseerd. Het instrumentarium doet er niet toe; elk melodie-instrument kan folkmuziek spelen.

Om de definitie te beperken tot traditionele muziek, moet het instrumentarium verkleind worden tot enkel deze instrumenten die gebruikt werden in die tijd, en mogen er geen vermengingen met andere genres zijn (rock, jazz, kruisbestuivingen,...)

De vergelijking met wereldmuziek is volgens mij niet echt op zijn plaats. Wereldmuziek is plots ťnorm veel ruimer; want daar valt inderdaad ook bijvoorbeeld Latino, maar ook Afrikaanse muziek onder, die volgens mij compleet gescheiden staan van wat ik als Folk beschouw.

Ook de vergelijking met jazz vind ik persoonlijk niet altijd opgaan. Jazz is zeer complexe muziek, improvisatie is zeer belangrijk, etc. Akkoord, er zijn overeenkomsten; beiden werden gemaakt voor / door het gewone volk, dienen om op te dansen, er wordt vaak gejamd,... toch vind ik de twee totaal niet te vergelijken. Ik vind het daarom jammer dat de twee vaak tesamen genoemd worden.

Hoe ik folk omschrijf aan mensen die het niet kennen ? Ervaring genoeg mee. "I remember, when I first told it to my friends, they thought it was a joke..."
Afhankelijk van met wie ik spreek zal ik proberen vergelijkingen maken met muziek waarnaar hij/zij luistert. Veel hedendaagse jeugd kent bijvoorbeeld Flogging Molly, maar hoeveel weten er dat 'Salty Dog', waar ze vol enthousiasme op staan mee te springen tijdens de concerten, de Kesh Jig is ? En waarempel, wanneer ik het op de whistle speel, vinden ze het daarom niet minder tof, en er kan nog steeds vrolijk arm in arm op rondgehuppeld worden. Voila; dat is folkmuziek.

Wat er op deze site mag komen ? Zoals het momenteel is lijkt het mij perfect... niet tť uitgebreid, maar toch voor een breed publiek, en het blijft vrij overzichtelijk (hoewel de site zelf altijd beter kan, maar ik geloof ergens gelezen te hebben dat men een nieuwe site aan het maken is... maar ook de huidige site is ťnorm knap, chapeau voor degene die dit huzarenstukje, vooral back-end, in mekaar gestoken heeft). Maar iedereen heeft een andere persoonlijke voorkeur... dus genres gaan 'uitsluiten' kan eigenlijk niet op een site als deze. Maar al bij al vind ik dat de 'grens' op dit moment ideaal ligt. Mensen die hun muziek hier niet op terug vinden zullen hem hier ook niet op verwachten, neem ik aan.

Tot zover mijn bijdrage, 't is een beetje lang geworden... ik heb de slechte gewoonte van steeds veel te veel te gaan typen eenmaal ik begonnen ben. Hopelijk stond er nu wat interessants in :)


Vince, 07/09/2005 15:01 (9678) - top
Vince omschrijft folk onder meer als muziek voor en van het volk. Om te weten welke muziek "het volk" vandaag de dag het meest weet te appreciŽren, moeten we (vrees ik) naar de hitparades luisteren. Veel folk zit daar toch niet tussen.
In die zin verschilt de hedendaagse folk grondig van de volksmuziek zoals deze destijds werd ervaren door jan-met-de-pet. Toen was het nog echt muziek "van en voor het volk". Nu zijn de folkies toch eerder een beperkte groep (zelfs met inachtneming van de recente bloei, vooral te danken aan het folkbalfenomeen). En als ik nu stout ben, voeg ik er aan toe dat nogal wat folkies het liever zo willen houden ...
Voor mij persoonlijk is het instrumentarium het belangrijkste criterium om een onderscheid te maken met andere genres.


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 07/09/2005 15:35 (9680) - top
het blijft hier interessant: knorrie zijn reactie vond ik zeer goed want die veegde eigenlijk een heel aantal vorige reacties van de baan aangezien het woord "traditie" veelal misplaatst is. Folk is een genre dat iedereen wel herkent maar niet noodzakelijk gebaseerd is op muziek van vroeger. In het laatste berichtje kan ik me ook vinden: folk mag van en voor het volk zijn. Sommige folkies (niet de nieuwe lichting hoor, en gelukkig ook niet alle andere) willen dat klein houden. Alsof het iets is van hun. Daar heb ik een hekel aan. Folk behoort tot niemand specifiek of zeker niet aan een kleine groep van mensen toe, integendeel. En met Boombal zijn we op dat gebied de laatste jaren zeer goed bezig en zijn we nog niet halfzover als we zouden willen geraken. Er zijn nog hťťl veel mensen die de hedendaagse folk nog niet gehoord hebben. "Boombal? Wat is da?" Eens ze er naartoe geweest zijn kunnen ze er niet meer over zwijgen en overtuigen ze heel hun vriendenkring > wel, daar krijg ik kippevel van! Als we op dat elan verder gaan dan haalt folkroddels.be binnenkort 10.000 bezoekers per dag ipv 3.000 :-)
In frankrijk is de folk trouwens veel meer een muziek van het volk > daar zijn bals een gewoonte, zelfs op trouwfeesten.
Hup met de geit! We zitten in een belangrijke evolutie zonder dat we het misschien al te goed beseffen, folk zal waarschijnlijk binnen 10 jaar alweer een andere betekenis hebben (nu vooral balfolk, daarvoor folkrock en daarvoor werd folk in belgiŽ met ierse muziek geassocieerd als ik me niet vergis).


Klesie, 07/09/2005 15:51 (9682) - top
Wat de inhoud van de site betreft vind ik toch wel dat er af en toe concertaankondigingen geplaatst worden die eigenlijk geen folk zijn. (bv. de, overigens schitterende, Madouce). Een to-the-point website is soms krachtiger dan een 'wij-omhelzen-alles'-site, denk ik.

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 07/09/2005 16:50 (9684) - top
Na maanden "lurken" toch ook maar eens een reactie.

Als jazzcat vond ik in eerste instantie de vraag onzinnig (zowel oude swing als Charlie Parker als AKA Moon zijn jazz, al lijken ze niks met elkaar te maken hebben).
Folk is muziek en daarmee is de kous af ... dacht ik.
Toen ik de reacties begon te lezen begreep ik de vraag pas. Het is allemaal een kwestie van perceptie, en inderdaad, voor een Amerikaan of een IndiŽr betekent folk iets compleet anders - de vraag wordt dan: wat is folk voor voor de Folkroddelslezers?

De meesten zijn het er over eens dat het niet hetzelfde is als wereldmuziek, dat er ergens een link is met een locale traditie, maar dat er niet noodzakelijk op traditionele instrumenten moet gespeeld worden.
Een collega-muzikant kreeg pas als commentaar toen hij zei dat hij folk speelt: "da's van die triestige muziek" - een indruk die gewekt wordt bij de "niet folk-liefhebbers" door enerzijds veel mineurmuziek, en anderzijds het veelvuldig gebruik van bourdon's (denk ik).
Ik heb folkmuziek pas 2 jaar geleden herontdekt - en voor mij ging er een enorme rijke wereld open, en persoonlijk leg ik mijn grenzen iets breder dan wat in folkroddels de norm is - ik vind bv. wat Nickel Creek doet ook "folk", maar er staat geen enkele cd-recentie van hen of Chris Thile op de site, terwijl er toch een duidelijke link met Celtic in hun muziek zit.

Voor mij blijft het hier (bij folkroddels) boeiend zolang ik leuke ontdekkingen kan doen, en ik heb de indruk dat het aanbod en de interesses zeer breed zijn - houwen zo!

Het is grappig om te zien dat zelfs binnen een veel engere begrip als Irish Trad Music op The Session regelmatig een gelijkaardige discussie woedt - met de regelmaat van de klok (en met de nodige zelfspot) worden bodhrans en gitaren in de ban geslaan, want niet niet traditioneel ...

Zolang het mensen samenbrengt i.p.v. in clubkes of hokskes te steken ben ik al lang content. Amen.


reinbald, 08/09/2005 14:28 (9697) - top
Ik ben toevallig op een interessante tekst van ondermeer Jean-FranÁois Dutertre over dit onderwerp gestoten. Hij is geschreven naar aanleiding van een Europese studie over de problematiek, en met het oog op het uitstippelen van een Europees beleid ter zake. Ik heb echter geen idee of dat beleid er ooit is gekomen. Iemand wel ? Hier is een link naar het artikel.

Celtic Bompa, 13/09/2005 17:05 (9752) - top
Interessant artikel, Celtic Bompa.
Ik kan me wel niet van de indruk ontdoen dat het waarschijnlijk geschreven is met als doel zoveel mogelijk Europese subsidies binnen te rijven...
Hoewel het in de inleiding omschreven wordt als een 'little known sector', vervolgt de auteur met het opsommen van een reeks getallen die, denk ik, net het tegenovergestelde bevestigen:
Als het gaat over een sector die jaarlijks 5 miljoen geluidsopnames verkoopt, dan lijkt het me dat de auteur zijn definitie van 'folk' zeeeeer ruim genomen is, en dat zo een sector dan niet echt meer klein & bedreigd te noemen is.


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 14/09/2005 14:14 (9768) - top
Ik heb dit gelezen, koppijn gekregen, ben achter mijn draailier gekropen en heb wat traditioneel geÔnspireerde, uit een artificieel verleden stammende, sterk evoluerende, modern gearrangeerde klassieke dansmuziek uit de 17e eeuw gespeeld. Of het nu Folk of Volk was weet ik niet maar 't klonk goed!


Pieter


Pieter, 23/09/2005 13:17 (9962) - top
Raise all hands to Pieter!

Tijl, 23/09/2005 15:03 (9964) - top
Merci, joeng, merci! Ge toecheert mij!

Pieter


Pieter, 23/09/2005 15:17 (9965) - top
volgens mij is folk wereldmuziek vanuit eigen streek

AFR (Anonieme Folkroddelaar), 30/09/2005 18:03 (10221) - top
Laat mij het zo stellen. Uit de heel uiteenlopende commenateren blijkt, dat iedereen en niemand precies weet wat er nu echt van aan is. Dat "Folk" al lang geen volksmuziek in de lettrerlijke zin meer is, hoeft hier zeker niet gezegd. Het lijkt me gewoon de verkeerde naam voor overigens zeer boeiende amusementsmuziek.
Daarnaast wil ik er even enkele commentatoren op wijzen dat de term "voksmuziek" of zo je het wil "folk music" pas na het midden van de 19de eeuw werd gebruikt, toen er een kunstmatige opdeling ontstond tussen de zogenaamde kunstmuziek en de volkse, eenvoudige deuntjes. Dat de erkende grote componisten gretig graaiden in dit erfgoed, werd in dit forum al duidelijk gemaakt, vooral voor descriptieve en volksnationalistische doeleinden. Toch gebeurde het omgekeerde evenzeer: vanuit de grote opera's van de late 18de en de 19de eeuw werden heel wat populaire melodietjes op straat nagezongen of gefloten door Jan met de pet.Pol met de hoed keek daar soms op neer en deed dit fenomeen af als ordinair gekweel. Voor de 19de eeuw bestond deze onzinnige opdeling helemaal niet. Bach, Mozart, Teleman en andere groten waren grote liefhebbers van de vlotte kleine muziekjes en tilden die op grote instrumentale en orkestrale hoogten.
Om te besluiten wil ik hier vurig bepleiten om ook nu op te houden met deze onzinnige benaming van een hedendaags genre. Of het nu folk is, danscommerciemuziek, volkslawaai of wereldmuziek (nog zoiets nietszeggends) doet er echt niet toe. Het is en blijft muziek die de goegemeente heel erg bezighoudt en amuseert. Daar dient muziek ten slotte voor. Elke luisteraar of gebruiker kiest zijn genre wel zelf volgens eigen smaak en/of gebruiksdoel.

Tot nog eens
dkc


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 26/10/2005 19:03 (10938) - top
Inderdaad, iedere luisteraar kiest zijn eigen genre. Maar alles heeft een naam. Alleen hebben wij nog nooit alle afleidsels uit de folk op een rijtje gezet en ze een officiŽle naam gegeven. Daardoor hebben we geen concrete "hokjes" om alles in te plaatsen. Het sluit niet uit dat we dat kunnen proberen. Maar het blijft zo dat wat folk was (wat het nu ook is) folk blijft. De afleidsels krijgen een andere naam, want het is ook iets anders. Je hebt zo bv. ook voetbal, mini-voetbal, zaalvoetbal, Amerikaanse voetbal,... Allemaal op een bal schoppen, doch enkele verschillen,...

Volksmuziek bestaat mijns inziens al veel langer dan in de 19de eeuw. Ooit in de muziekgeschiedenis geleerd dat dit de tegenhanger was van de "mondaine" muziek (religieus, klassiek,...)

Ikzelf speel naar de traditie toe, maar neem er soms ook een loopje mee. Ik doe het allebei even graag.

In ben ik van mening dat we gewoon een lijst moeten opstellen met wat de kenmerken (de stijl dus in zijn pure vorm) van folk zijn. Dat is 100% folk.
Alleen is het heel moeilijk om in deze tijd nog aan de bak te komen met pure folk. Ik ken persoonlijk geen enkele groep die nooit geen enkele hedendaagse middelen gebruikt.


Peter Derudder, 27/10/2005 18:37 (10999) - top
Met enige vertraging stoot ik op deze interessante en eindeloze discussie. Voor mij kan je geen folk-hokje definiŽren. Ik ben al vele jaren bezig met deze muziek en het wordt enerzijds alsmaar fijner en anderzijds steeds moeilijker om een definitie te definiŽren. Ik weet voor mij maar ťťn ding: Als ik van verre een muzikaal geluid hoor weet ik meteen of het 'folk' is, waar ook in Europa. Buiten Europa heb ik spijtig nog geen ervaring. Mijn definitie van folk is dus: dat wat mijn oren als zodanig herkennen.

juul, 31/10/2005 21:11 (11129) - top
To quote Big Bill Broonzy "It's all folk music.I ain't never heard no horse singing"

dafydd, 09/11/2005 23:05 (11530) - top
Misschien toch nog even voorzichtig inpikken hier. Ik weet wel degelijk waarover ik praat, ik ben namelijk al meer dan 25 jaar bezig met archiefonderzoek naar de zogenaamde "Vlaamse amusementsmuziek" uit vervlogen tijden. Laat mij toe om hier twee vaak voorkomende misverstanden uit de wereld te helpen.
1. Vlaamse volksmuziek als genre bestaat niet. Vlaanderen heeft zijn hele muziekarsenaal geput uit de middeneuropese traditie door de eeuwen heen. De vele bezettingen van ons land zijn daar zeker niet vreemd aan. Overigens, al de 17de- en 18de-eeuwse baldansen zijn van Engelse, Franse of zelfs Tsjechische oorsprong. Dit was in wezen geen volksmuziek, maar burgerlijke (of zelfs adellijke) gebruiksmuziek. (Wie dat niet gelooft, moet even de (goed gekende) dansbundel van D'Aubat de Saint Flour inkijken (archief Universiteit Gent). Alle kopers van die dansbundel staan vermelden en blijken hogere burgerij te zijn. Gedrukte muziek in die tijden was vrij duur. De bundel die H. Dewit in zijn privťcollectie heeft (van P.J. Van Belle) bevat naast religieuze muziek) heel wat slecht opgetekende fragmenten uit populaire opera's van die tijd (ook niet echt volksmuziek) en meestal uit andere taalgebieden afkomstig.Dan kan ik nog verwijzen naar de bundels van Trappeniers (hofcomponist bij Karel van Lotharingen), en zo kunenn wij verdergaan. Laten wij dus in godsnaam niet particularistisch gaan doen. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw maakt men voor het eerst een duidelijke opdeling tussen kunstmuziek en muziek die eerder door het volk werd uitgevoerd (ik zeg dus niet 'gemaakt').
2. Als we spreken over volksmuziek (of folk in Angelsaksische landen) dan bedoelen we natuurlijk de muziek die het dichtst bij de publieke beleving ligt, muziek ter vermaak van de goegemeente. Dit lijkt wat oneerbiedig, maar zo is het niet bedoeld. Ik probeer een duidelijke tegenstelling te maken met de doorgecomponeerde muziek die dan voor kunstmuziek doorgaat(waar geschoolde componisten voor tekenen). Als we nu echt hokjes willen maken (zoals bij minivoetbal, zaalvoetbal...) dan vertalen wij volksmuziek gewoon naar het Engels en krijgen wij folk music. Dit is vrij logisch, niet? Wat mij betreft, zijn dat twee identieke begrippen die in de naoorlogse periode (door de grote populariteit van die Ierse folk) een uiteenlopende bijklank hebben gekregen. Hoe dan ook, beide kaderen en wortelen in de landeigen folklore (sic). Volksmuziek zou dus (volgens sommigen) louter tradionele muziek zijn, terwijl folk een voortgezette traditie inhoudt, aangepast aan hedendaagse noden en stijlen. Ik wil ze graag daarin volgen, maar dan had ik liever een iets actuelere term gezien (modern trad of zoiets).

Over wereldmuziek heb ik het liever niet. Dit is voor mij een draak van een term met daarin onderhand eindeloos veel bomen, waarin zelfs de lieve Heer geen bos meer kan ontwaren. Ik heb daar helemaal niets op tegen, maar de cirkel sluit zich op een merkwaardige manier. Nu spreken we niet meer van een middeneuropese traditie, maar stilaan van een wereldtraditie, van een massale fusie van genres, stijlen, nationaliteiten, etnische eigenheden, historische perioden...
Of hoe muziek weer eens alle meningen en geschillen ter wereld kan overbruggen. Als dat geen mooie gedachte is.

Josť Wylin (dkc)
leider van (wijlen) de kleine compagnie


AFR (Anonieme Folkroddelaar), 10/12/2005 23:12 (12630) - top
Folkclub Twente gaat commercieel en omschrijft haar programmering tegenwoordig als: "Europese Wereldmuziek (en omstreken)". Reserveren is warm aanbevolen, want voortaan hebben we natuurlijk uitverkochte zalen ;)

Ernie, 21/12/2005 11:55 (13036) - top
Folk en volksmuziek zijn naar mijn idee twee verschillende dingen.

Volksmuziek was ooit muziek van het volk. Nadat die volksmuziek min of meer doodgebloed was, stonden in de zestiger en zeventiger jaren vorige eeuw muzikanten op om die oude volksmuziek opnieuw te gaan spelen. Zij wilden die oude stijl conserveren in kopieerden die zoveel mogelijk. Ze legden hun oor te luisteren bij hun bejaarde ouders of grootouders om het oude repertoire vast te leggen voor later. Ze reconstrueerden ook instrumenten die daarbij hoorden. Dat had allemaal zeker een functie, al was het maar een geschiedkundige. Maar het brede ?volk? was inmiddels al lang overgestapt op andere muziek als jazz, rock & roll, pop en smartlappen, hun volksmuziek dus.

Er was ook een andere groep muzikanten die de verworvenheden van de traditionele volksmuziek wilden integreren in muziek waarmee zij groot waren gegroeid. Zij deden hun eigen ding met die oude muziek. Enerzijds waren zij gecharmeerd van de authenticiteit en het ?eerlijke? van die muziek, anderzijds stonden zij met beide benen in de ?eigentijdse? muziek. Enerzijds hielden zij van de akoestische klankkleur van de oude instrumenten, anderzijds hadden zij een hekel aan de oprukkende disco en vercommercialisering in de popmuziek.

Deze tweede stroming onderscheidt zich van de eerste omdat ze niet wil conserveren maar ontwikkelen. Voor mij valt deze tweede groep onder de noemer ?folk? en de eerste onder de noemer ?volksmuziek? of beter ?traditionele muziek? of ?etnische muziek?. De volksmuziekstroming zal nooit het brede volk aanspreken omdat die muziek voor hen al lang achterhaald is. De folkstroming zal nooit het grote publiek aanspreken, omdat ze niet behoudend is maar juist wil ontwikkelen.

Om het ingewikkeld te maken: volgens deze begripsomschrijvingen was de originele volksmuzikant eigenlijk een folkmuzikant. Dat vereist een toelichting. Toen volksmuziek nog ?leefde? ontwikkelde een lied of deuntje zich constant. Zowel tekst, als melodie en ritme veranderden in de loop van de tijd. Ook per dorp, per streek, of per land konden ze verschillen en dat afhankelijk van ondermeer de actualiteit, de streek waar het gespeeld werd, het instrumentarium dat voor handen was, of dat populair was. Ook verzon de volksmuzikant actuele teksten op bestaande melodieŽn. Een rasechte folkmuzikant dus?

Henk


Henk, 28/12/2005 15:29 (13247) - top
voeg commentaar toe... (disclaimer)

Folkroddels Radio
bijschrift
 • I
 • streek: Niet doorgegeven
 • I
 • datum:
 • I
 • genre(s):
 • I
 • website: www.folkroddels.be
 • I
 • email:
 • I
 • aantal malen gelezen: 9355
 • I
 • artnr: 15514
  redactie
 • I
 • wijzig artikel
 • I
 • upload foto
  verwante artikels
  mail
  Mail dit artikel naar een vriend...
  Recentste Opinie 
  achterklap
  Dit concert is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  Dit evenement is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  Dit concert is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  snelnieuws
 • I
 • Teyrrasfolk // Concertwandeling
 • I
 • Teyrrasfolk // Roots vs De Roovere
 • I
 • Teyrrasfolk // Steven De bruyn
 • I
 • Teyrrasfolk // Jan De Smet + Ukulele Rat Pack
 • I
 • Teyrrasfolk // Meskerem Mees + Kohlbacher Verhelst
 • I
 • Teyrrasfolk // Kadril
 • I
 • Teyrrasfolk // 3'Ain
 • I
 • Teyrrasfolk // Mťdra Jaly
 • I
 • Teyrrasfolk // Hans Mortelmans en Groep & Gasten
 • I
 • Eygallerij // Rosalie Bosteels
 • I
 • JEAN-LUC PAPPI TRIO LATIN JAZZ
  © Folkroddels.be 2005 - Contact - Redactie - Disclamer - Webdesign - Sitemap

  des: Arban