Home > folkroddels > Dansroddel > Naar een bourrée met stijl

> zoek...
> meer zoeken...
 

Naar een bourrée met stijl
Tijdens de Boombal dansinitiatie doet Leen Devyver sinds kort een lovenswaardige poging om de bourrée zijn oorspronkelijk karakter terug te geven. (Dansroddel)

Ze bewijst er ons inziens de Vlaamse mensheid een dienst mee, en niet in het minst die enthousiastelingen die het aandurven de bourrée Vlaamse stijl (nou ja, stijl?) te dansen op een folkbal bij onze zuiderburen of in Wallonië. In het beste geval zal aldaar een goede ziel je even terzijde nemen voor een korte privé-les (misschien uit medeleven, maar wellicht eerder uit eigenbelang teneinde de volgende keer niet meer op de hielen getrapt te worden of enkele elleboogstoten te krijgen), terwijl in het slechtste geval je dreigt opgepakt te worden voor vermeende dronkenschap. Dit, wel te verstaan, als je de dans al hebt kunnen aanvangen, want de klassieke rijtjes-bourrée per koppel wordt er veel minder gedanst dan typische bourrées zoals de Grandes Poteries, de Bourrée des dindes, of de ontelbare variaties op de bourrée carré of à double jeu. Kortom, wat extra bourrée-baggage is geen overbodige luxe en Leen heeft daartoe een schitterende aanzet gegeven.

 

Het komt er vooral op aan aandacht te hebben voor de passen en de positie.

 

Laat ons met de danspositie beginnen. Doorgaans zie je dat de dansers tegenover elkaar staan met de linkerschouder naar voor. Deze positie is gekend als bourrée épaulée, maar is niet de basispositie. Basis is de bourrée droite, waarbij de partners recht tegenover elkaar staan. Dat heeft als voordeel dat je minder afstand moet afleggen tijdens de croisé, i.e. het tweede, draaiende stukje van de klassieke bourrée. Trouwens, de juiste afstand houden blijkt in Vlaanderen steevast moeilijk te liggen, zelfs tijdens de avant-deux, i.e. het eerste stukje van de bourrée. In princiepe begin je op maximaal anderhalve armlengte van elkaar. Bij het terugkeren tijdens de avant-deux zorg je ervoor op de oorspronkelijke plaats terecht te komen, en niet steeds verder achteruit te gaan. Het is immers op die manier dat je stoten in de rug geeft aan, of op de hielen trapt van de dansers achter u. En ook tijdens de croisé mag je niet verder gaan staan dan waar de partner oorspronkelijk stond. Een bourrée dansen is géén veldtocht gericht op het veroveren van meer territorium. Het gaat om het veroveren (via verleiding) van de partner, en dat gaat toch beter als je er dicht bij blijft, of vergis ik mij?

 

En dan de pasjes.

De basispas voor een bourrée in drie tijden is //L1 R2 L3//R4 L5 R6//L7 R8 L9//R10 L11 R12//.  L en R staan voor linker- resp. rechtervoet plaatsen. De cijfertjes gebruik ik als index voor mijn verder betoog. Voor een bourrée in 4 tijden voegt men gewoon een pauze toe op het eind van elke maat, dus: //L1 R2 L3 -//R4 L5 R6 -//L7 R8 L9 -//R10 L11 R12 -//.

In de meest eenvoudige vorm van de avant-deux wordt L1 voorwaarts gezet en R2 daarnaast geplaatst. De passen 3 t/m 6 gebeuren ter plaatse. Op L7 gaat links terug achteruit, R8 komt naast links, en de rest weer ter plaatse.

Leen heeft tijdens de Gentse dansinitiatie de aanzet gegeven tot het toepassen van de traditionele zinzin. Daarbij wordt L5 reeds een beetje naar achter gezet (wat een afstootje nodig maakt op R4, zeker tijdens een bourrée in drie tijden), en komt R6 ook naar achter, maar ietsje voor de linkervoet. L7 gaat dan opnieuw naar achter, maar iets minder ver dan bij de basispas. L11, in plaats van ter plaatse, wordt dan weer iets naar voor gezet, en R12 bijgetrokken.

Het zijn slechts kleine veranderingen, maar toch zijn die niet gemakkelijk uit te voeren. Vandaar dat Leen een vereenvoudiging heeft doorgevoerd die traditioneel als een variatie op de basispas met zinzin wordt beschouwd. Dat is dus lekker meegenomen ! Het komt neer op het gewoon laten wegvallen van R2, L3, R8, L9. Het patroon wordt dan (in drie tijden): //L1 - - //R4 L5 R6//L7 - - //R10 L11 R12//. Dat maakt het gemakkelijker omdat er geen passen meer ter plaatse worden gedaan, en men zich alleen moet concentreren op veel of weinig vooruit en achteruit. Een klein nadeel is dat het voetenwerk het basisritme niet meer volgt, en dat men goed de muziek moet beleven om R4 en R10 niet te vroeg te zetten. Je kan dat oplossen door in de plaats van R2 te zetten, met de rechtervoet tegen de linkerhiel te klikken (die je op dat moment oplicht), en op L3 de linkerhiel neer te zetten. Geleidelijk aan kan je dan proberen R2 te plaatsen zonder evenwel er al teveel lichaamsgewicht op te zetten. Vergeet immers niet dat de zware tijden bij de bourrée (deze die je goed mag markeren) R4 en R10 zijn.

 

Ziezo, heb je zin om te oefenen, dan kan ik deze mooie bourrées in 3 tijden Cantalise et Mignonette (mp3) gespeeld door de inmiddels legendarisch geworden cabrettaire Antoine Bouscatel, aanbevelen. Wie de bourrée in nog meer détail wil bekijken kan terecht op mijn verslagen van de workshops door Michaëla Marginet en Bernard Coclet (met veel vidéomateriaal). Als je veel oefent, kan je misschien hetzelfde proberen als Aimé Pouzet. Maar niet vergeten: niets moet ! Dans je graag de Vlaamse stijl, dan doe je dat gerust voort. Het is wel alleen maar door iets nieuws te proberen, dat je kan ontdekken dat je dat nieuwe misschien toch nog liever doet.(Celtic Bompa)
31/03/2004 10:23

Bookmark and Share
© folkroddels.be
reacties
In zijn danscursussen leert ook Koen D'Hondt de vereenvoudigde versie aan, mét zinzin.
Hij dringt er op aan dat het hoofd zoveel mogelijk op dezelfde hoogte blijft. Dus NIET huppelen.
Je moet je voorstellen dat je hoofd zich enkel in een horizontaal vlak mag bewegen.
Hij geeft ruiterlijk toe dat hij zelf ook zondigt tegen deze regel.
Hij leert dit echter zo aan met als argument dat hij zo onze slechte gewoontes afleert d.m.v. 'overcompensatie'.


Jåk, 31/03/2004 11:40 (523) - top
Nog een lieken om de bourrée te oefenen: "Experior" van AedO, het liedje staat integraal (en legaal) op de website van AedO. Dansen die handel!

=> www.aedo.be


Klesie, 31/03/2004 20:17 (528) - top
Kan het zijn dat zowat iedereen zonder erbij na te denken de volgende stappen doet? L1 R2 L3 / R met lange pauze // en dan op zelfde manier terug? Dus eigenlijk vooral gewoon bijtrekpassen. En dan bij het kruisen gewoon bijtrekpassen tot aan de overkant (waarbij de schouders wel telkens gedraaid worden) Kheb gewoon even nagedacht wat ik normaal doe, zonder ooit de passen echt bewust geleerd te hebben. Wat dus in feite volledig verkeerd kan zijn *bloos*, maar verleiden lukt wel :)

Ayla, 01/04/2004 14:15 (541) - top
Wel, Ayla, dat is wat ik persoonlijk in plaats van "verkeerd", de "Vlaamse stijl" noem: uw observatie is correct. En een onmiddellijk gevolg van de passen op die manier te doen, is dat je bij het toekomen in het midden, naar vóór overhelt, en bij het terugkeren naar achter. Dat is precies het omgekeerde van de traditionele stijl waarbij je eerder net in de andere richting zou moeten overhellen. De zinzin is daarbij een hulp.

Celtic Bompa, 01/04/2004 14:39 (544) - top
toch wel even opmerken dat de vlaamse stijl vrij stijlloos is en nog weinig te maken heeft met de bourrée. het is een "variant" die hier in verbasterde vorm algemeen verspreid geraakt is, zo algemeen dat niemand zich bewust is van de originele, Franse manier van dansen. En dat is toch wel spijtig. ik ben geen purist (behalve als ik dansen aanleer aan beginners), maar als je varianten doet is het wel interessant te weten dát je dat doet en dat je de dans helemaal aan het vervormen bent. als dat een bewuste keuze is (om je te amuseren, om eens iets anders te proberen of voor mijn part om eens goed onnozel te doen) lijkt me dat ok. hetzelfde geldt trouwens (maar dan nog veel extremer) voor de Vlaamse pseudo-rondeau.
koen


Koen Dhondt, 01/04/2004 15:52 (546) - top
ayla, wat jij bedoelt is dat de meesten een wisselpas (vooruit, ter plaatse, vooruit) doen in plaats van drie pasjes vooruit of 1 lange (geen grote!) pas vooruit. dit wordt absoluut niet gedaan in Frankrijk.
koen


Koen Dhondt, 01/04/2004 15:55 (547) - top
by the way, ik leg de Bourrée in 't lang en in 't breed uit tijdens de boombal-lessenreeks. volgende start 18 april! (bonusvraag voor jak en celtic bompa: waar / bij wie heeft Leen de Bourrée geleerd...?

Koen Dhondt, 01/04/2004 15:58 (548) - top
Bij Michael Flatley tijdens de accordeon-concerten van Wouter Vandenabeele ?
En wat dat "lang en breed" betreft, dat slaat naar ik hoop toch op uw uitleg en niet op de vorm van de bourrée zelf ? Net nu ik pleit voor klein en fijn !


Celtic Bompa, 01/04/2004 19:12 (554) - top
Ewel, van zodra ik weer kan gaan dansen (knie-operatie achter de rug) zoek ik iemand die met mij eens de juiste bourree kan (of wil) dansen. De lessen zijn helaas te dichtbij. Ik vind dat je die Vlaamse versie mits enige moeite wel met stijl kan dansen, maar kgeef je voor de rest volledig gelijk, Koen.

Ayla, 01/04/2004 20:14 (556) - top
Afgeklopt, Ayla !

Celtic Bompa, 02/04/2004 13:16 (565) - top
Ik weet dat ik wat betweterig dreig over te komen, maar wat een fijne discussie over een dans waar we in feite zo weinig over weten! Lees eens 'La Danse Traditionelle en France' van Yves Guilcher of nog beter de neerslag van het veldwerk van zijn Pa, Jean-Michel Guilcher in 'Les formes Anciennes de la Danse de Berry'. Daar wordt je even stil van en leer je heel snel af om de woorden 'traditionele dans' of 'traditionele manier' van dansen in de mond te nemen. Trouwens op de stage van Genetinnes (toch een beetje het Bourrée mekka) hamerde de meeste leraars en leraressen Bourrée er telkens opnieuw op dat wij vandaag GEEN traditionele dansen dansen en dat ook niet moeten proberen, omdat het spijtig genoeg onmogelijk is (wegens gebrek aan werkelijke kennis terzake). Maar enfin, we houden van deze dansen en daar is niets mis mee. Als we ons maar ameseren, niewaar?

knorrie, 14/05/2004 22:10 (1014) - top
Knorrie, daar heb je tot op zekere hoogte een punt. Wel betekent "traditioneel" niet altijd "zoals het vroeger was". Het beste, en ook meest absurde voorbeeld is "traditionele Ierse dans". In 1929 kregen de Ierse politiekers het in hun kop dat de "traditionele dansen" van destijds, namelijk de set dances en de stijl van step dansen die men nu "sean nos" (oude stijl) noemt, niet echt Iers waren. Voor de set dansen was dat zeker waar, want dier herhomst ligt in de Franse quadrilles. Er werd een commissie opgericht die toen een nieuwe stijl heeft vastgelegd, alsook 32 dansen die men Ceili-dansen is gaan noemen. Men heeft sterke vermoedens dat een aantal van die dansen gebaseerd is op wat bestond, maar dat men ook gewoon nieuwe heeft gemaakt. Het was toen een politieke beslissing om die nieuwe stijl en die groep van dansen, "traditionele" dansen te gaan noemen. Kunstmatiger kan eigenlijk niet. Hoewel, alles is natuurlijk evolutief. In 1994 heeft het optreden van Michael Flatley als intermezzo op het Eurovisie Songfestival zo'n indruk gemaakt, dat er inmiddels een nieuwe stijl uit is gegroeid die "Riverdance" (naar de gelijknamige show) of "aggressive style" wordt genoemd. Het is deze stijl die buiten Ierland het meest populair is.
Ik heb ook sterk de indruk dat dergelijke dingen gebeurd zijn met Oost-Europese dansen om een soort eigenheid te creëren: België zijn fritten, Frankrijk zijn pain, vin et boursin, en Ierland en Oost-Europa zijn dansen. Maar wetende dat jij een expert zijt in de roots van folk, kan jij daarover niet eens dansroddel neerpennen?


Celtic Bompa, 15/05/2004 17:31 (1015) - top
voeg commentaar toe... (disclaimer)

Folkroddels Radio
bijschrift
 • I
 • streek: Niet doorgegeven
 • I
 • datum:
 • I
 • genre(s):
  • Bal
 • I
 • website: celticbompa.4t.co...
 • I
 • email:
 • I
 • aantal malen gelezen: 9456
 • I
 • artnr: 1885
  redactie
 • I
 • wijzig artikel
 • I
 • upload foto
  verwante artikels
 • I
 • De kunst van het draaien (Dansroddel)
  mail
  Mail dit artikel naar een vriend...
  Recentste Dansroddel 
  achterklap
  Dit concert is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  Dit evenement is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  Dit concert is geannuleerd wegens de coronapandemie....

  snelnieuws
 • I
 • Hide & Seek Festival: Maria Mazzotta (Italië)
 • I
 • Hide & Seek Festival: Hatan Ensemble (Mongolië)
 • I
 • Hide & Seek Festival: Mehehe (Pol), Ange Nawasadio
 • I
 • Hide & Seek Festival : Karim Baggili Trio (Be/Jor)
 • I
 • Hide & Seek: Laïla Amezian & Sheikhs Shikhats
 • I
 • Hide & Seek Festival: Edwin Vanvinckenroye
 • I
 • Hide & Seek Festival: Bike Tour
 • I
 • Teyrrasfolk // Concertwandeling
 • I
 • Teyrrasfolk // Roots vs De Roovere
 • I
 • Teyrrasfolk // Steven De bruyn
 • I
 • Teyrrasfolk // Jan De Smet + Ukulele Rat Pack
 • I
 • Teyrrasfolk // Meskerem Mees + Kohlbacher Verhelst
 • I
 • Teyrrasfolk // Kadril
 • I
 • Teyrrasfolk // 3'Ain
 • I
 • Teyrrasfolk // Médra Jaly
 • I
 • Teyrrasfolk // Hans Mortelmans en Groep & Gasten
 • I
 • Eygallerij // Rosalie Bosteels
 • I
 • JEAN-LUC PAPPI TRIO LATIN JAZZ
  © Folkroddels.be 2005 - Contact - Redactie - Disclamer - Webdesign - Sitemap

  des: Arban